Skupština grada Banja Luka, uslugu proizvodnje i isporuke toplotne energije, od 01. februara 2018.godine dodijelila je preduzeću Eko toplane Banja Luka d. o. o. Banja Luka, stoji u saopštenju.

Sa ciljem stvaranja kvalitetnog i pouzdanog sistema daljinskog grijanja, sistema koji će postići punu ugodnost i zadovoljstvo korisnika toplotne energije, Eko toplane Banja Luka su 01.juna 2017.godine pokrenule nekoliko projekata, i to:

1. izgradnju toplane na biomasu/drvnu sječku snage 49 MW,
2. izgradnju logističkog centra za biomasu,
3. rekonstrukciju i modernizaciju distributivne mreže itoplotnih podstanica,
4. aktivan i dinamičan poslovni odnos sa korisnicima.

Kako bi projekat Eko toplane Banja Luka mogao biti realizovan u skladu sa najpozitivnijom praksom gradskih toplifikacionih sistema, Grad Banja Luka je donio nove Opšte uslove poslovanja i Tarifni model sa metodologijom obračuna cijene za isporučenu toplotnu energiju.

Primjer obračuna za Vašu tarifnu podgrupu nalazi se na poleđini, a detaljne uslove korištenja toplotne energije, te obračuna cijene za svaku tarifnu podgrupu možete proučiti u dokumentima Opšti uslovi poslovanja i Tarifni model sa metodologijom obračuna cijena, koje možete preuzeti na našem web sajtu www.ekotoplanebanjaluka.com ili u prostoru korisničkog centra Eko toplana Banja Luka na adresi Bulevar vojvode Živojina Mišića 32.

Račune za isporučenu toplotnu energiju u februaru, Eko toplane Banja Luka ispostaviće u periodu između 05. i 10. marta 2018. godine. Sve obaveze koje ste imali za grijanje, zaključno sa 31.01.2018.godine, ostaju prema Toplani a. d. Banja Luka, a sve obaveze za grijanje od 01.02.2018.godine idu ka Eko toplanama Banja Luka, navedeno je u saopštenju.

S obzirom na to da su Eko toplane Banja Luka otvorile novi žiro-račun na koji će se primati uplate za isporučenu toplotnu energiju, u Sberbank a. d. Banja Luka: 5672411100103538, molimo korisnike da obrate pažnju prilikom popunjavanja uplatnica. Takođe, korisnicima se preporučuje da zatvore postojeće trajne naloge za plaćanje grijanja u bankama i otvore nove.

Za sva pitanja u vezi sa isporukom toplotne energije i informacije o pravnim i finansijskim elementima poslovnog odnosa sa Eko toplanama Banja Luka, otvorena je i besplatna telefonska linija: 0800 502 12, a korisnici se mogu javiti i putem mail adrese info@ekotoplanebanjaluka.com.

Izvor: atvbl