Sa ciljem jačanja kapaciteta srednjih stručnih škola, a u okviru realizacije projekta  „Razvoj, multipliciranje i umrežavanje za zajednički obrazovni model obrazovanja odraslih za proizvodnju namještaja i arhitekturu“, potpisan je sporazum o saradnji između Građevinske škole Banja Luka i Ustanove za stručno obrazovanje odraslih WMTA, partnera na projektu. Za područje grada Banje Luke partner u relaizaciji projekta je i Gradska razvojna agencija Banja Luka.

– Tokom sporovođenja projekta, pet profesora škole će imati priliku da pohađaju besplatnu obuku na novom softveru za projektovanje. Škola će kao donaciju dobiti softver i projektor koji će moći koristiti u redovnoj nastavi i za sprovođenje obuka drugih kandidata za tržište rada. Isto tako, 50 učenika i drugih kandidata će biti obučeno za rad na pomenutom softveru. Svi obučeni kandidati će imati priliku da budu dio tima za projektovanje prema potrebama tržišta, a posebno inostranog tržišta odakle već dolaze brojne narudžbe za poslove projektovanja – kažu u Gradskoj razvojnoj agenciji.

Projekat „Razvoj, multipliciranje i umrežavanje za zajednički obrazovni model obrazovanja odraslih za proizvodnju namještaja i arhitekturu“ je finansiran u okviru programa „Prilika Plus“ Vlade Švajcarske.

Takođe, u okviru aktivnosti podrške srednjim školama i jačanja kapaciteta srednjih škola i fakulteta za sprovođenje praktične nastave i osposobljavanja potrebnog kadra prema potrebama tržišta rada, i na zahtjev Aktiva direktora srednjih škola, Gradska razvojna agencija Banja Luka će organizovati obuku za projektne timove srednjih škola na temu „Priprema projekata u skladu sa EU metodologijom“. Cilj je efikasnije pripremanje projekata i iznalaženja dodatnih izvora finansiranja za razvoj kapaciteta srednjih škola.