Zdravstveni radnici u Srpskoj imaju priličan otpor prema vakcinaciji protiv hepatitisa B, zbog čega zdravstveni inspektori svake godine imaju pune ruke posla.

Primjera radi, lani je u ambulantama, bolnicama, domovima zdravlja i drugim objektima obavljeno više od 220 kontrola, a u oko 160 slučajeva utvrđeno je da radnici nisu bila vakcinisana protiv hepatitisa B.

– Razlog ovako visokog procenta kontrola sa nepravilnostima je činjenica da su inspektori na osnovu saznanja o zdravstvenim radnicima koji su odbijali vakcinaciju protiv hepatitisa B, išli u ciljane kontrole i nadzor nad tim osobama – kaže portparol Inspektorata RS, Dušanka Makivić.

Naglašava da je zaštita stanovništva od zaraznih bolesti od opšteg interesa za Srpsku.

– Ona predstavlja organizovanu i sveobuhvatnu aktivnost društva sa ciljem sprečavanja i suzbijanja, odstranjivanja i iskorjenjivanja zaraznih bolesti. S obzirom na značaj propisanih preventivnih mjera, te na posebno visok rizik kojem su izloženi zdravstveni radnici, ostaje nejasno zbog čega pojedini od njih odbijaju vakcinaciju protiv hepatitisa B. Oni time direktno ugrožavaju svoje zdravlje, kao i zdravlje osoba sa kojima dolaze u kontakt – naglašava Makivićeva.

Zdravstveni radnici, s druge strane, naglašavaju da u potpunosti podržavaju vakcinaciju, ali da mnogi ipak sumnjaju u vakcine koje stiži na naše tržište.

Ranko Palačković, predsjednik Strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara RS, kaže da se dešavalo da nakon vakcinacije bude neplaniranih reakcija.

– Sumnjamo da vakcine i lijekovi koje dolaze kod nas nisu istog kvaliteta kao one u Evropi, kako je, u principu, i sa mnogim drugim proizvodima. To je osnovni razlog što zdravstveni radnici izbjegavaju vakcinaciju. Po pravilu, svaki zdravstveni radnik bi, prije stupanja na posao, trebalo da se vakciniše, prvenstveno da bi se zaštitio od neke eventualne zaraze, ali mnogi jednostavno ne vjeruju u kvalitet i bezbjednost vakcina – ističe Palačković.

Obaveza i za učenike i studente

Kad je riječ o vakcinaciji protiv hepatitisa B, Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i podzakonskim aktima donesenim na osnovu ovog zakona, između ostalog, propisana je obavezna vakcinacija za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike.

Obaveza važi i za učenike i studente zdravstvene struke i druga lica iz zdravstvene ustanove koja dolaze u kontakt sa infektivnim materijalom, te druga lica izložena povećanom riziku obolijevanja od ove bolesti – kaže portparol Inspektorata RS, Dušanka Makivić.

Izvor: blicrs