Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) i banjalučka kompanija “Milbauer” potpisali su četvorogodišnji ugovor o izradi pasoških knjižica vrijedan 28,47 miliona KM.

Ovaj posao, odnosno javnu nabavku IDDEEA pokušava sprovesti duže od godinu dana, a Kancelarija za razmatranje žalbi nekoliko puta je poništavala tender zbog žalbi određenih ponuđača. Zbog nemogućnosti sprovođenja tendera na vrijeme, IDDEEA je s “Milbauerom” u martu prošle godine potpisala jednogodišnji ugovor kako građani BiH ne bi ostali bez putnih isprava.

Osim “Milbauera”, iako je tendersku dokumentaciju podiglo nekoliko firmi, ponudu je dostavila samo njemačka kompanija “Veridos”, koja je za ovaj posao tražila čak 53,28 miliona KM.

Izvor: Netavisne novine