U okviru projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), juče je održan „Otvoreni dan“ u Domu omladine, tokom kojeg su sve organizacije civilnog društva mogle postavljati pitanja u vezi sa izradom projektnih aplikacija za prijave na javi poziv koji je u toku.

Potencijalni aplikanti su tokom sastanka detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijumima, itd.

Inače, javni poziv je otvoren do 30. maja i odnosi se na sve organizacije civilnog društva/nevladine organizacije iz BiH da dostave prijedloge projekata, koji su u skladu sa razvojnim ciljevima Grada Banja Luka iz sljedećih prioritetnih oblasti:

  • obezbjeđenje preduslova u zajednici za socijalnu uključenost i samostalan život osoba sa invalididtetom; unapređenje brige o licima treće dobi;
  • zaštita djece od nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja;
  • edukacija djece o značaju zdrave ishrane i fizičke aktivnosti;
  • obezbjeđivanje kulturnih i edukativnih sadržaja za djecu iz ruralnih sredina i marginalizovanih grupa i prevencija maloljetničkog prestupništva.

Kompletan javni poziv i prateću dokumentaciju pogledajte ovdje.