Na inicijativu Fonda solidarnosti za dijagnozu i liječenje oboljenja stanja i povreda djece u inostranstvu, Nova banka Banjaluka ukinula je proviziju za sve gotovinske i bezgotovinske uplate za ovaj fond koje su uplaćuju preko računa ove banke.

Vršilac dužnosti direktora Fonda solidarnosti, Jasminka Vučković, rekla je da se ovim potezom pokazuje društvena odgovornost i iskrena želja da finansijski doprinesu tome da se što veći broj djece uputi na liječenje u inostranstvo, navodi se u saopštenju Fonda. 

“Prihvatanjem inicijative da ukinu proviziju za gotovinske i bezgotovinske uplate uplate za Fond solidarnosti koje se vrše preko njihovog računa ruše stereotipe o bankama da su one isključivo profitne organizacije”, istakla je Vučkovićeva. 

Ona je navela da je Nova banka u periodu koliko su zajedno partneri u ovoj humanoj misiji pokazala veoma ozbiljan i profesionalan pristup, a zahvaljujući njihovoj ažurnosti kada je u pitanju uplata sredstava za Fond solidarnosti, rad Fonda čine odgovornijim i transparetnijim. 

Vučkovićeva je podsjetila da je Fond solidarnosti pokrenuo ovu inicijativu, jer se veliki broj građana obratio ovoj ustanovi sa tvrdnjama da im je mjesečna provizija koja im se odbija od plate mnogo veća od mjesečne uplate za Fond solidarnosti. 

“Vođeni tim tvrdnjama, posebno kada je u pitanju najniža plata u Republici Srpskoj, obratili smo se bankama sa kojima sarađujemo kako bi ih informisali, ali i zamolili da razmisle o ukidanju provizije za uplate za Fond solidarnosti. Naše društvo je nebrojeno puta pokazalo svoju humanost, a radnici u Republici Srpskoj su uvijek među prvima koji su davali i daju svoj doprinos za bolji položaj ugroženih lica u društvu”, istakla je Vučkovićeva. 

Ona je zaključila da u Fondu da ne žele da visina provizije bilo koga pokoleba u namjeri da bude dio humane organizacije koja se zove Fond solidarnosti. 

U Novoj banci kao odgovor na inicijativu Fonda solidarnosti naveli su da ukidanjem provizije žele da doprinesu da što veći broj ljudi izdvaja sredstva za Fond, a ne da zbog bankarskih provizija, kako su istakli, odustanu od uplata. 

Inicijativa je proslijeđena i drugim bankama preko kojih su otvoreni računi za uplate sredstava za Fond solidarnosti, ali za sada je na ovu inicijativu pozitivno odgovorila Nova banka Banjaluka. 

Fond solidarnosti za nepunih pet mjeseci, od kada je zvanično počeo sa radom, finansirao 19 zahtjeva za liječenje djece do 18 godina starosti, za šta je izdvojeno oko 1,1 milion KM. 

Na internet stranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske www.zdravstvo-srpske.org svakodnevno se objavljuje stanje na računu Fonda solidarnosti, broj odobrenih rješenja za liječenje u inostranstvu i ostale informacije u vezi sa radom ovog fonda.

Izvor: Srna