Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet u Banjaluci već 15 mjeseci izbjegava da Dragoljubu Borojeviću izda dodatak diplomi za njegovo zvanje koje je stekao tokom studiranja na ovom fakultetu.

Kako nam je rekao, on je 4. maja 2016. godine dobio rješenje o prestanku radnog odnosa kao viši asistent na pomenutom fakultetu, nakon čega je pokrenuo sudski postupak koji je u prvostepenom postupku riješen u njegovu korist, a sud je naložio da bude vraćen na posao.

U međuvremenu, njegovo radno mjesto je popunjeno, a sada isti fakultet, kako tvrdi, protivzakonito odbija da mu izda dodatak diplomi, iako za to nema nikakvog osnova. Napomene radi, dodatak diplomi mogu tražiti lica koja su studije završila prije usvajanja bolonjskog procesa, kako bi im zvanje koje su tada stekli bilo usklađeno s odredbama koje su proistekle iz usvajanja Bolonje.

Prema dokumentaciji koju nam je Borojević priložio, vidljivo je da fakultet nikad nije eksplicitno odbio da mu izda traženi dodatak na diplomu, već su postupak odugovlačili na različite načine. Prvo su se pozvali na Zakon o univerzitetu, da u njemu nije predviđeno da se izdaje dodatak diplomi, te ga uputili u Ministarstvo prosvjete i kulture RS. U tom ministarstvu su svojim dopisom naglasili da ovakav postupak Fakulteta nije u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju RS.

“Činjenica da ste studije završili po ranije važećim propisima ne mijenja vaše pravo da tražite izdavanje dodatka diplomi niti obavezu visokoškolske ustanove da je izda jer je tako propisano članom 10 stav 2 zakona, što potvrđuje i sama visokoškolska ustanova time što vam je prethodno izdala rješenje o ekvivalenciji”, navedeno je u odgovoru Ministarstva, koji je potpisao ministar Dane Malešević.

Nakon što ni ovo nije nagnalo fakultet da izda traženo rješenje, Borojević se obratio i Ombudsmanu za ljudska prava, koji je takođe dao njemu za pravo i preporučio fakultetu da izda rješenje i da ih u roku od 60 dana obavijeste o postupcima i rokovima koje su preduzeli.

Na fakultetu su nam juče rekli da je u ponedjeljak bila inspekcija i da je nakon utvrđivanja činjeničnog stanja dokumentacija proslijeđena Ministarstvu prosvjete i kulture na dalje postupanje. Na naše pitanje zašto to nije riješeno ranije s obzirom na to da je postupak pokrenut prije godinu i po dana, rečeno nam je da sad nakon dolaska inspekcije očekuju da će postupak biti riješen.

Borojević nam kaže da je skeptičan da će ovo biti riješeno, podsjećajući da je inspekcija još u julu prošle godine bila na fakultetu.

“I tada su proslijedili dokumentaciju Ministarstvu i Ministarstvo je reklo da je fakultet nadležan za to. Ne može meni Ministarstvo izdati dopunu diplomi, ono s tim nema ništa”, kaže on.

Borojević podsjeća da je 2013. kao odbornik u Skupštini Kneževa ukazao na prijetnje koje su mu uputili nakon previranja u opštini, da u Banjaluci postoje moćni ljudi koji mu mogu nanijeti štetu. Borojević kaže da ne može dokazati da ovo što mu se dešava ima veze s tim, ali da je činjenica da postoji mnogo otvorenih pitanja na koje zasad nema odgovor.

Izvor: Nezavisne novine