Tim naših stručnjaka dao je odgovor na najčešća pitanja zabrinutih roditelja.

Svakodnevno dobijamo mnoštvo različitih pitanja u vezi sa govorno-jezičkim, psihomotornim i sociemocionalnim razvojem. Na najčešća roditeljska pitanja odgovor nam je dao tim stručnjaka koji čine logoped, reedukator psihomotorike i psiholog.

Zašto moje dijete ne govori?

Logoped: Postoji mnoštvo razloga zbog čega dijete nije progovorilo na vrijeme. Najčešći razlog je nedovoljna stimulacija okoline. Sigurno ste sada pomislili da nekada davno djeca nisu dobijala dovoljno stimulacije, jer roditelji nisu imali vremena da im se posvete kao sada. Da, to je istina. Ali tadašnji način života nije ni približno sličan današnjem. Sve više je “nezdrava” okolina u kojoj živimo i u kojoj odrastaju naša djeca. Počevši od toga da djeca su sve manje napolju, preko toga da roditelji ne provode dovoljno vremena sa djecom, pa do toga da smo sve više zavisni od moderne tehnologije i pametnih telefona. Često dijete nema potrebu da govori, jer “što ono okom, roditelji skokom”. Na djetetov prvi znak (koji samo roditelji razumiju) da želi nešto da dobije, to se i desi. Zbog toga dijete nema potrebu da verbalno izrazi svoju želju.

Zašto je bitno da roditelji budu uključeni u tretman?

Psiholog: Često roditelji nisu svjesni koliko su bitni u samom tretmanu kao i to koje greške prave i kako utiču na uspješnost tretmana. Uključivanje roditelja kao koterapeuta daje uspješnije rezultate i samim tim skraćuje trajanje tretmana. Dijete sa stručnjakom provede samo nekoliko sati nedjeljno, a sve ostale sate dijete provede sa roditeljima. Zbog toga je bitno da roditelji budu uključeni u tretman i prate uputstva šta da rade sa djetetom.

Koji je prvi alarm da dijete ne govori i da roditelj mora da se obrati stručnjaku?

Logoped: Prvi alarm da se govorno-jezički ravoj ne razvija kako se očekuje je izostanak gukanja i brbljanja. Ukoliko vaše dijete u najranijem periodu života leži u krevecu bez želje da istražuje svoju okolinu (ogradicu, igračke, jastuk, ćebe) da se igra govornim organima, da pjeva vokale…već treba da se zabrinete i obratite se stručnjaku. U malo kasnijem periodu (oko godinu dana) teško je izdvojiti samo jedan alarm zbog toga ćemo vam navesti nekoliko njih koji su uglavnom udruženi. Uglavnom su to odsutsvo kontakta pogledom, izostanak pokaznog gesta, neodazivanje na ime, izostanak prve riječi. Tada je pravo vrijeme da se obratite stručnjaku od koga ćete dobiti savjet šta dalje treba da radite i kako da stimulišete dijete.

Kako tablet i telefon pomažu u stimulaciji djeteta da progovori? 

Logoped: Jedan od prvih savjeta logopeda koji radi sa vašim djetetom je da mu uskratite gledanje crtaća i „upotrebu“ mobilnih telefona, tableta i kompjutera. Svakom djetetu je zanimljivo da u rukama drži neku spravicu na kojoj se brzo mijenjaju slike i nešto pjeva iz nje. Na taj način se dijete stimuliše, ali pogrešno. Najbolja stimulacija je stumulacija govorom i pokretom. Kada dijete dovoljno razvije govor, može da gleda crtane filmove, ali je svakako preporuka da crtani filmovi budu na srpskom jeziku i da zajedno komentarišete dok ih gledate.

Pitanje zabrinute mame: Da li je rano odvesti dijete uzrasta 21 mjesec kod logopeda? Naime, imamo dječaka koji u avgustu puni dvije godine. Ne priča ništa osim riječi “mama”, “ne” i “da”. Uglavnom nešto mrmlja ili se od njega može čuti: “Aaaaa, eeeee”, kao neki uzvici. Inače, malo je i razmažen, takođe je i lijen. Voli djecu, voli ljude. Druželjubiv je i od radosti umije drugu djecu i da uštine ili ih pljeska rukama. Spretan je, voli da se penje svuda. Mnogo voli reklame kada ih vidi, ništa ga drugo ne zanima. Specifičan je. Da li imamo razlog za brigu? 

Logoped odgovara: U odnosu na uzrast Vaš sin bi trebalo da ima rječnik koji se sastoji od oko 250-300 riječi koje spaja u frazu ili kraću rečenicu. Sigurno da utiče i to što je razmažen i lijen, ali ne treba time pravdati kašnjenje u govorno-jezičkom razvoju. Štipanje i pljeskanje djece je prisutno zbog toga što ne umije drugačije da izrazi svoje emocije kako neverbano (da zagrli ili pomazi) tako i verbalno (riječima).

Savjetujemo Vam da ga odvedete kod stručnjaka (logopeda) koji će procijeniti njegov govorno-jezički status i predložiti eventualni tretman.