Po konkretnim reklamacijama kojima su potrošači tražili zaštitu svojih prava, republička tržišna inspekcija je za sedam mjeseci  izvršila 120 kontrole.

U 31 kontroli utvrđeno je da reklamacije potrošača nisu bile opravdane, a u 58 slučajeva reklamacija je uvažena i riješena na licu mjesta, dok ih je 28 riješeno nakon naloženih upravnih mjera. U jednom slučaju potrošač je odustao od zahtjeva za kontrolu, dok dvije reklamacije nisu bile u nadležnosti ovog organa.

Potrošači su se najčešće žalili na neprihvatanje reklamacija od strane trgovaca za tehničke proizvode, odjeću, obuću, te komunalne usluge.

– U odnosu na prethodne godine svijest potrošača o njihovim pravima svakim danom raste, a možemo reći da je vidan i napredak u ponašanju trgovaca. Sve češće se susrećemo sa situacijama da se žalbe potrošača rješavaju dogovorom i kompromisom, bez potrebe preduzimanja represivnih i kaznenih mjera od strane inspekcije – naglašavaju u Inspektoratu RS.

Izvor: srpskainfo