Republička tržišna inspekcija je u ovoj godini obavila oko 3.900 kontrola izdavanja računa za pružene usluge ili kupovinu proizvoda, od čega u sedam odsto slučajeva račun nije uredno izdat potrošaču.

Neizdavanje računa je najčešće konstatovano u objektima koji se bave prometom prehrambene i neprehrambene robe, prodavnicama mješovitom robom, prodavnicama tekstila i konfekcije, te ugostiteljskim objektima.

U svakom pojedinačnom slučaju u kojem je utvrđeno da poslovni subjekti nisu uredno izdavali račune, inspektori su izricali novčane kazne.

– Kada je riječ o izdavanju računa, važno je naglasiti potrošačima da pored toga što imaju zakonsku obavezu da posjeduju račun, to je i jedini način da ostvare zaštitu svojih osnovnih potrošačkih prava. Da bi zaštitili svoja prava, elementarni uslov je da posjeduju račun za kupljenu robu ili izvršenu uslugu. Ukoliko im trgovac ne izda račun, potrošači treba da ga zahtijevaju, jer na taj način doprinose borbi protiv sive ekonomije i nelojalne konkurencije – poručuju iz Inspektoraea RS.

Izvor: srpskainfo