Vlasničku strukturu banaka u Republici Srpskoj karakteriše privatno vlasništvo, sa dominantnim učešćem stranog privatnog kapitala od 75 odsto.

Akcionari iz Austrije su vlasnici više od trećine kapitala u ukupnom bankarskom sektoru (33,93 odsto), dok su drugi najveći vlasnici kapitala u bankama Italijani, koji u Republici Srpskoj imaju učešće od 15,09 odsto akcija.

Po podacima Agencije za bankarstvo RS, po jedna banka je u većinskom stranom vlasništvu akcionara iz Slovenije i Srbije i učestvuju u ukupnom akcionarskom kapitalu sa 21,4 odsto. Riječ je o NLB Razvojnoj banci i Komercijalnoj banci.

Jedna banka je u većinskom vlasništvu akcionara iz SAD, sa učešćem od 2,49 odsto u ukupnom akkcionarskom kapitalu bankarskog sektora, a radi se o Addiko banci.

Dvije banke su u većinskom privatnom vlasništvu domaćih akcionara i na nih se odnosi 23,47 odsto ukupnog akcionarskog kapitala bankarskog sektora. To su Nova banka i MF banka.

Državni kapital u bankarskom sektoru je jedan odsto i odnosi se samo na jednu – Pavlović banku. Država u ovoj banci ima učešće od 19 odsto.

U Republici Srpskoj, inače, sjedišta imaju osam banaka čiji je akcionarski kapital vrijedan 633,2 miliona maraka (99 odsto privatni kapital i jedan odsto državni kapital).

Sedam banaka je u prvih pola ove godine ostavrilo ukupnu neto dobit od 53,7 miliona KM, dok je jedna (Pavlović banka) poslovala sa gubitkom od 2,7 miliona KM.

Izvor: srpskainfo