U četvrtak, 29. novembra sa početkom u 19 časova, u Muzeju Republike Srpske održaće se, tradicionalno po treći put, revija “Baš po mjeri”, s ciljem da se prikaže ljepota osoba sa invaliditetom, te da se ruše barijere o različitosti, koje su svakodnevno prisutne u društvu. Događaj koji je prepoznat na adekvatan način i podržan od građana Banjaluke, organizuje se zahvaljujući svesrdnom angažovanju prim. mr sc. dr Snežane Kutlešić-Stević, a u kojem će učestvovati 45 osoba i čak 70 volontera.

Osnovna ideja revije je da se osobe sa invaliditetom prikažu u svjetlu kao potpuno ravnopravni članovi društva, da se skrene pažnja da su oni tu sa nama i da, isključivo zajedno i uz razumijevanje i prihvatanje razlika, možemo dalje.

– Biće ovo veče druženja, prijateljstva, emocija i nekih novih uspjeha. Tema revije su, ovoga puta, roditelji i djeca. Predstaviće nam se roditelji sa invaliditetom i njihova djeca kao i djeca OSI i njihove mame i tate, ističe naša sagovornica, dr Kutlešić-Stević.

RODITELJSTVO KAO POTENCIJALNA MOGUĆNOST

Roditeljstvo predstavlja univerzalnu životnu ulogu pojedinca koja ima karakter trajnosti (za čitav život) i uzajamnosti emocionalnih relacija, obaveza i odgovornosti u interakciji sa djetetom.

Riječ je o kompleksnom pojmu koji uključuje više aspekata, kao što su: motivacija za dobijanje djece, preuzimanje i prihvatanje odgovornosti i brige za njihovu dobrobit kao i realizacija vrijednosti i ciljeva kroz roditeljsku ulogu.

Jedan značajan segment prava osoba sa invaliditetom odnosi se i na njihovo pravo da donesu odluku o tome da postanu roditelji. I kada se ostvare u ovoj ulozi, gotovo da se ne govori o izazovima sa kojima se suočavaju. Ovo su još uvijek društvene tabu teme kod nas, iskrena je naša sagovornica.

Razlozi zbog kojih se osobe sa invaliditetom teže odlučuju na roditeljstvo nego ostale osobe su: Socio-ekonomski, (finansije, stambena situacija), teškoće u pronalaženju partnera, predrasude sredine, nedostatak servisa podrške, nedostatak samopuzdanja, kao i razlozi vezani za sam invaliditet (strah od nasljeđivanja invaliditeta i strah za sopstveno zdravlje).

-Roditeljstvo je jedna od najizazovnijih životnih uloga sa kojim se pojedinac može suočiti. Otklanjanje predrasuda sredine prema osobama sa invaliditetom, podrška države, razvijanje svijesti žena sa invaliditetom, ekonomska samostalnost i nezavisnost žena sa invaliditetom,  podrška porodica, izmjena zakonske regulative, razvijanje svijesti osoba sa invaliditetom, socijalna integracija osoba sa invaliditetom, otklanjanje predrasuda sredine prema osobama sa invaliditetom i ekonomska samostalnost, navodi doktorka Snežana.

ŠTA TREBA DA SE PROMIJENI KAKO BI SE ŽENE SA INVALIDITETOM LAKŠE ODLUČIVALE NA RODITELJSTVO?

√ OTKLANJANJE PREDRASUDA SREDINE PREMA OSOBAMA S INVALIDITETOM (medijske kampanje, panel diskusije, edukacije, obrazovanje) 

√ PODRŠKA DRŽAVE (zakonska regulativa-propisi, finansijska podrška, beneficije, servisi podrške majkama sa djecom, zapošljavanje, stambeno pitanje, podrška institucija)

√ RAZVIJANJE SVIJESTI ŽENA SA INVALIDITETOM (edukacije, psiho-socijalno osnaživanje, zdravstvena edukacija, obrazovanje) 

√ EKONOMSKA SAMOSTALNOST I NEZAVISNOST ŽENA SA INVALIDITETOM (zapošljavanje, rješavanje stambenog pitanja, zdravstveno osiguranje) 

√ PODRŠKA NVO SEKTORA (kampanje, istraživanja, učešće u politici) 

√ PODRŠKA PORODICA (kao poseban segment mijenjanja svijesti-predrasuda )

O pravima osoba sa invaliditetom više se govori od kada su Ujedinjene nacije 2006. godine objavile Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom koja se temelji na načelima kao što su: poštovanje urođenog dostojanstva, individualne samostalnosti, uključujući slobodu vlastitog izbora i nezavisnost osobe, kao i zabrana diskriminacije. 

Inače, pomenuta revija je nastala po uzoru na slične revije u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama, a u kojima su uključee osobe sa invaliditetom.