Interaktivne digitalne igre i mobilne aplikacije namijenjene djeci do druge godine života vrsta su poklona koje bi roditelji odlučno trebali ukloniti sa novogodišnje šoping-liste, poručuju članovi Američkog udruženja pedijatara (AAP).

Kada dijete smjestite ispred televizora i u ruke mu date tablet, pametni telefon s igricama ili digitalne igračke smanjujete ili gotovo u potpunosti sprečavate svaku mogućnost za njegov kreativni razvoj, stoji u kliničkom izvještaju koji je u ponedjeljak objavio američki AAP.

“Klasične edukativne igračke i knjige potiču verbalno bogatu interakciju, te utiču na kvalitetno provedeno vrijeme s djetetom”, ističe koautor pomenutog izvještaja, dr Alan Mendelsohn sa Univerziteta New York i ljekaru njujorškog bolničkog centra, Bellevue Hospital Center.

“To ne vrijedi za digitalne igračke koje ometaju takvu interakciju. Malo je dokaza ili nema nikakvih dokaza da dijete mlađe od dvije godine ima ikakvu korist od vremena provedenog pred ekranom tableta, pametnog telefona ili televizora”, kaže dr Mendelsohn.

Djeca mlađa od dvije godine ne bi uopšte smjela provoditi vrijeme pred ekranom, bez obzira na to radi li se o televiziji ili digitalnim igrama i igračkama, upozorava AAP.

“Roditelji nemaju loše namjere kada djeci daju digitalne igračke, jer vjeruju da je to edukativno”, kažu Mendelsohn i kolege u izvještaju objavljenom u stručnome časopisu Pediatrics.

Objasnili su da u ranoj dječjoj dobi, onoj do dvije godine života, svrha nije naučiti dijete slovima i brojkama, nego potaknuti interakciju punu topline i podrške između roditelja, odnosno vaspitača i djeteta. Pritom treba raditi na ranom razvoju socijalnih, emocionalnih i psiholoških djetetovih vještina, smatraju američki ljekari. 

Digitalne aplikacije i igračke mogu pridonijeti razvoju djeteta na optimalan način, ali to se obično događa kada ih koriste s roditeljem ili vaspitačem. Ako se dijete igra samo, nema nikakva jasnog pokazatelja da od toga ima razvojnu korist.

Idealno bi bilo da se roditelji pri kupnji igračaka odluče za one koje djecu ne stimulišu pretjerano, nego za one koje potiču dječju maštu.

Društvene, emocionalne i psihološke vještine kod sasvim male djece se razvijaju kada ona kroz igru rješavaju stvarne probleme, smatraju američki pedijatri te ističu da djeca do dvije godine života pred TV-om ili kompjutorom ne bi smjela provesti više od sat vremena dnevno. 

Kada je riječ o djeci do pet godina, ona bi kompjutore, video i digitalne igrice smjela koristiti samo ako su prikladne za njihov razvoj, a pritom bi uz njih trebala biti starija osoba, roditelj, staratelj, vaspitač,..

Ljekari imaju različita stajališta i savjete za roditelje djece s posebnim potrebama. A to je zbog toga što djeca s određenim intelektualnim ili fizičkim ograničenjima na određenom nivou mogu imati koristi od tehnologije, jer im je uz njihovu upotrebu igra olakšana.

Čak i kada je tehnologija potrebna da bi se pomoglo da dijete prevlada neke poteškoće, roditelji i vaspitači moraju biti prisutni i igrati se s djetetom. Ni u kom slučaju djecu ne bi trebalo ostaviti samu s digitalnim igračkama ili aplikacijama.

“Psiholozi već dugo upozoravaju roditelje da nije dobro jednostavno posjesti malo dijete ispred televizije i ostaviti ga da samo bulji u ekran. Savjetuju zajedničko gledanje emisije, komentarisanje tog sadržaja, kao i pojašnjavanje određenih sadržaja koji djetetu mogu biti nejasni”, kaže Larry Rosen s kalifornijskog državnog Univerziteta Dominguez Hills.

“Ne želim kazati da su digitalne igračke u potpunosti nekorisne”, kaže Rosen, koji  nije učestvovao u istraživanju. “Baš suprotno, smatram ih odličnom dopunom koja će roditeljima pružiti mogućnost da djeci pruže uvid u neke druge vještine i informacije.

Podsjeća na staru poslovicu koja kaže da je djetetova najdraža igračka najčešće kutija u koju je igračka bila zapakovana..

“Roditelji često smatraju da djetetu moraju nabaviti najnoviju digitalnu igračku koja će učiniti maksimalno za njegovu edukaciju, ali to je nepotrebno”, smatra Jennifer Emond s Medicinskog fakulteta Darmouth u Hanoveru.

“Igračke možete napraviti i od nekih odbačenih predmeta. Ne morate uvijek potrošiti puno novca na igračku da biste pridonijeli intelektualnom i fizičkom razvoju vašeg djeteta. Ponekad jednostavnije znači – bolje“, smatra Emond.