Poreski obveznici kojima je izdata poreska kartica, a kod kojih je došlo do promjene obima prava na umanjenje poreske osnovice poreza na dohodak u odnosu na 2018. godinu, odnosno kod kojih se promijenila visina kamate na stambeni kredit i/ili broj izdržavanih članova, te je bilo promjena u visini premije životnog osiguranja i/ili promjena u visini uplaćenog doprinosa za dobrovoljno penzijsko osiguranje, mogu najkasnije do 31. decembra 2018. godine podnijeti Zahtjev za izdavanje poreske kartice za 2019. godinu.

U pitanju je Obrazac 1001, navode iz Poreske uprave RS.

Iz Poreske uprave RS saopštili su i da se zahtjev, u zavisnosti od osnova za ostvarivanje prava na umanjenje poreske osnovice, popunjava na osnovu otplatnog plana stambenog kredita za 2019. godinu, za kupovinu ili izgradnju jedne i jedine nekretnine, zatim na osnovu dokumentacije o izdržavanim članovima, polise o životnom osiguranju od društva za osiguranje koje posjeduje dozvolu Agencije za osiguranje RS, te dokumenta iz kojeg je vidljiv iznos premije životnog osiguranja koji će se plaćati u 2019. godini i ugovora ili drugog dokumenta iz kojeg proističe obaveza plaćanja doprinosa za dobrovoljno penzijsko osiguranje.

Da bi poreski obveznici ostvarili pravo na umanjenje poreske osnovice na mjesečnom nivou, potrebno je da poresku karticu koju je izdala Poreska uprava RS, predaju isplatiocu oporezivog dohotka, odnosno poslodavcu.

-Poreskim obveznicima koji nakon 31. decembra 2018. godine podnesu Zahtjev za izdavanje poreske kartice za 2019. godinu, izdaće se poreska kartica za poreski period koji počinje prvog dana narednog mjeseca u odnosu na mjesec podnošenja zahtjeva – navode iz Poreske uprave RS.

Poreski obveznici koji su u toku 2018. godine ostvarivali pravo na umanjenje poreske osnovice po osnovu poreske kartice, odnosno povrat poreza samo po osnovu izdržavanih članova uže porodice, a kod kojih nema promjena u obimu prava na umanjenje poreske osnovice, ne moraju podnositi novi zahtjev za izdavanje poreske kartice za 2019. godinu.

Izvor: srna