Na osnovu rezultata mjerenja na lokacijama: Paprikovac, Borik i Centar, kvalitet vazduha u Banjoj Luci juče, 6. decembra, bio je u prvoj kategoriji.

Navodeno je u izvještaju Instituta za građevinarstvo „IG“, koje obavlja mjerenja za grad Banju Luku i koje svakodnevno možete pratiti na ovoj internet stranici.