Na tržištu BiH nalazi se 19 lijekova za visok pritisak, koji sadrže aktivnu supstancu hidrohlortiazid (HCTZ) i mogu da izazovu nemelanomski rak kože (NMCS).

Agencija za lijekove i medicinska sredstva (ALM) poslala je obavještenje zdravstvenim radnicima o riziku od pomenutog karcinoma, povezanog s primjenom hidrohlortiazida.

Iz ALM su potvrdili za Srpskainfo da su toku ove godine imali jednu prijavu neželjenog desta, koju je dostavio proizvođač, a riječ je o mučnini nakon uzimanja lijeka.

– U BiH 19 proizvođača ima registrovane lijekove koji sadrže aktivnu supstancu HCTZ, a oni se široko upotrebljavaju za liječenje hipertenzije, kao i kardiogenog, hepatogenog i nefrogenog edema ili hronične srčane insuficijencije – kaže portpatol ALM, Nina Radić.

Prema njenim riječima, na tržištu BiH hidrohlortiazid je jedini diuretik iz grupe „slabi diuretici, tiazidi“.

– On je dugo na tržištu, sam ili u kombinaciji s drugim antihipertenzivnim lijekovima. Farmakoepidemiološke studije ukazale su na povećan rizik od NMSC-a, odnosno karcinoma bazalnih ćelija i karcinoma skvamoznih ćelija, pri izloženosti povećanim kumulativnim dozama HCTZ-a. Zato pacijente koji koriste HCTZ, sam ili u kombinaciji s ostalim lijekovima, treba obavijestiti o riziku od NMSC i savjetovati im da redovno pregledaju kožu radi novih lezija, kao i radi promjene postojećih, te da prijave sumnjive kožne lezije. Treba da ograniče izloženost sunčevoj svjetlosti i UV zrakama, te da koriste odgovarajuće mjere zaštite, kako bi se smanjila mogućnost nastanka karcinoma kože – naglašava Radićeva.

Dodaje da je, takođe, potrebno pažljivo razmatranje upotrebe HCTZ kod bolesnika koji su prethodno imali karcinom kože.

– Ovi lijekovi ostaju na tržištu, ali treba biti oprezan s njihovom upotrebom. Zdravstveni radnici su obavezni da prijave neželjeno dejstvo lijeka, a pacijenti, ako ga primijete, da se obrate svom ljekaru ili apotekaru, radi savjetovanja o načinu nastavka terapije – kaže Radićeva.

Dokazana povezanost

Na osnovu rezultata dvije danske epidemiološke studije, rizik nastanka NMCS-a mogao bi se povećati približno četiri do 7,7 puta za karcinom skvamoznih ćelija i 1,3 puta za karcinom bazalnih ćelija, u zavisnosti o kumulativnoj dozi HCTZ-a.

Ove studije su pokazale povezanost koja je u vezi sa komulativnom dozom između hidrohlortiazida i NMCS-a, a fotosenzibilno djelovanje hidrohlortiazida može biti mogući mehanizam nastanka ovog karcinoma.

Izvor: srpskainfo