edf

Više od 80 odsto pacijenata zadovoljno je uslovima liječenja u bolnicama u Srpskoj, dok je čak polovina ispitanih za ovaj segment dala najveću ocjenu, pokazala je anketa koju je nedavno sproveo Fond zdravstvenog osiguranja RS sa pacijentima o stepenu zadovoljstva liječenja u bolnicama.

Rezultati ankete, u kojoj je učestvovalo 250 osiguranika koji su u trenutku sprovođenja upitnika ležali u bolnicama, pokazuju da su osiguranici najviše zadovoljni uslovima liječenja u bolnicama Nevesinje, Prijedor i Foča.

Osiguranici u anketi su, između ostalog odgovarali na pitanja, da li su zadovoljni odnosom ljekara i medicinskih sestara prema njima, da li su upoznati sa pravom da mogu da biraju bolnicu u kojoj mogu da se liječe, koliko su zadovoljni higijenom i ishranom u bolnici, snabdjevenošću lijekova i slično.

– Ova anketa je pokazala da su osiguranici u bolnicama najviše zadovoljni profesionalnim pristupom ljekara i medicinskih sestara, jer je 55 odsto osiguranika navelo da su ljekari izuzetno ljubazni, dok niko nije naveo negativan odgovor. Čak 76 odsto ispitanih je istaklo da ih medicinsko osoblje redovno informiše o zdravstvenim pretragama koje im se rade, dok je samo dva odsto navelo da ih niko ne informiše o ovome. Takođe, osiguranici su zadovoljni i snabdjevenošću bolnica lijekovima, a većina ispitanih je istakla da su istog dana primljeni u bolnicu, čak 76 odsto – saopštili su iz FZO.

Nešto lošiji segment je ocijenjen u pogledu higijene u sobama, jer je 36 odsto ispitanih navelo da su djelimično zadovoljni, a 55 odsto je navelo da su zadovoljni higijenom.

Izvor: srpskainfo