U Gradskoj upravi uradili su istraživanje o korupciji u toj instituciji u okviru Plana integriteta, a koje pokazuje da zaposlenima nedostaje svijest da prijave nezakonito ponašanje svojih kolega.

Nakon izvršene obrade i analize upitnika koji su popunjavali zaposleni, a koji se odnosi na utvrđivanje radnih procesa pod prijetnjom od korupcije, utvrđeno je sljedeće:

– Kod pitanja „Da li treća lica pokušavaju da utiču na vaše odluke u svoju korist, suprotno vašim radnim obavezama?“, od 430 ispitanika, 79 ili njih 18,37 odsto je odgovorilo pozitivno, a 81,63 odsto je dalo negativan odgovor;

– Kod pitanja „Da li odluku u poslovnom procesu ikad donosite pod pritiskom nadređenih ili drugih zaposlenih?“, od 393 ispitanika, 81 ili njih 20,61 odsto je odgovorilo pozitivno, a ostali su dali negativan odgovor.

Na pitanje „Kako reagujete kad primijetite da jedan kolega/koleginica na svom radnom mjestu sebi omogućava određenu korist ili privilegiju?“ čak 27,83 odsto anketiranih reklo je da ne bi uopšte reagovali na ovu pojavu.

-Od 345 ispitanika, najviše anketiranih, odnosno njih 37,68 odsto je odgovorilo da bi upozorili kolegu/koleginicu, dok je tek 10,14 odsto je odgovorilo da bi prijavili korupciju, a njih 24,35 odsto dalo je drugi odgovor.

– Analizom upitnika koji je popunilo 50 građana, utvrđeno je da trećina ispitanih građana nije zadovoljna radom zaposlenih i da nema povjerenja u njihov rad, na osnovu čega se kao rizik narušavanja plana integriteta izdvaja neefikasnost rada Gradske uprave- navodi se u Planu integriteta objavljenom na sajtu Grada.

Plan integriteta je inače interni antikorupcioni dokument koji sadrži skup mjera pravne i praktične prirode i kojim se sprečavaju i otklanjaju mogućnosti za različite oblike koruptivnog ponašanja i nepravilnosti u radu.

Plan je izrađen 2017. godine i nakon urađene analize, procjene stanja i mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije, predložene su i mjere za smanjenje rizika. Prema ovom dokumentu, u Gradskoj upravi zaposlena su inače 764 radnika.

– Grad Banjaluka opredijeljen je da kroz ovaj plan integriteta primjenom prije svega preventivnih mjera, jača povjerenje korisnika usluga (građana) u vladavinu prava i zakona, te da sprovođenjem antikoruptivnih mjera spriječi i suzbije koruptivno djelovanje, te podigne nivo antikoruptivne politike na nivo evropskih gradova– poručili su nadležni.

Prijava korupcije

Prijava korupcije može da se podnese:

  • putem redovne pošte na adresu Gradske uprave Grada Banjaluka (Trg srpskih vladara 1) sa naznakom – Komisija za prijem, evidenciju i postupanje sa prijavama korupcije i drugim nepravilnostima;
  • putem elektronske pošte na adresu: prijava.korupcije@banjaluka.rs.ba
  • u sanduče za prijavu korupcije koje se nalazi u prostorijama Gradske uprave;
  • usmeno na zapisnik kod službenog lica u Gradskoj upravi.