Nema sumnje da ćemo u životu prolaziti kroz različite faze ili razdoblja, svako sa svojim individualnim iskustvima, nagradama i izazovima.

Većina nas će se složiti da smo u određenom trenutku u našim životima bili sasvim drugačiji nego što smo sada ili što ćemo u budućnosti biti, međutim, ima li nešto više u ličnom razvoju čovjeka od samo pukog kretanja kroz ove životne periode?

Dok mnogi veliki umovi u svijetu psihijatrije imaju svoje teorije u vezi sa ličnim rastom i razvojem tokom našeg života, postoji jedna teorija koja je pripisana švajcarskom psihijatru i psihoanalitičaru Karlu Gustavu Jungu koji je i dalje veoma proučavan i prihvaćen.

Jung je teoretisao da postoje 4 osnovne faze života kroz koje moramo proći. Ove faze nisu povezane sa određenim rasponom godina ili periodom postignuća, već su odraz onoga što smo mi u to vrijeme i odražavaju našu motivaciju i mentalno stanje.

Što je još interesantnije, Jung je objasnio da, iako postoje četiri jasne faze života, nećemo se uvijek kretati kroz njih na linearan način. Umjesto toga, opisao je život kao nešto mnogo komplikovanije. Pošto se suočavamo sa različitim situacijama možemo da se krećemo naprijed i nazad kroz ove faze. Svaka faza igra važnu ulogu, jer nam omogućuje ne samo da upravljamo svojim životima, već da zaista uspijemo.

Prva faza – Atleta 

Ovo je životna faza u kojoj smo često opisani kao narcisoidni. Uprkos svemu što se dešava u svijetu oko nas, mi smo usredsređeni na sebe i samo na sebe. Ovo samorazmatranje je uglavnom površinsko, fokusira se na naš izgled, oblik naših tijela i način na koji nas svijet vidi. Iako ovo može zvučati kao negativna faza, ona ima svoju svrhu.

Dok će se većina ljudi kretati i izlaziti iz ove faze tokom cijelog života, postoje neki koji će provesti svoje živote u zamci, nesposobni da vide izvan svojih sebičnih interesa i želja.

Druga faza – Ratnik 

Kada ljudi otvaraju svoje umove ka dubljem načinu razmatranja svijeta oko sebe, oni mogu preći u ratničku fazu. Ovo je tačka u životu u kojoj počinjete da spoznajete kuda idete u životu, ko ćete biti i šta će biti potrebno da biste tamo stigli.

Tokom ove faze, vi ćete početi da postavljate jasne ciljeve za svoj život. Za neke, ovi ciljevi će biti visoki i oni će se truditi da ostave neki trag u svijetu, dok će za druge ciljevi biti više rezervisani, fokusirani na specifičnu karijeru ili način života.

Treća faza – Izjava (iskaz)

Dok se faza ratnika vrti oko razvoja ciljeva za vaše lično putovanje u životu, oni koji se kreću ka fazi izjave sada će početi da usmjeravaju svoju energiju ka tome kako njihov život utiče na one oko njih samih. Više ne vidite lični uspjeh kao krajnji cilj u životu, gdje usmjeravate svu vašu pažnju na to kako da izgradite druge i pomognete im da napreduju u svojim životima.

Ovo je faza koja se često povezuje sa roditeljstvom, ali se može primijeniti i na one koji svoj život posvećuju razvoju drugih, uključujući nastavnike, njegovatelje i one koji svoj život posvećuju volontiranju za neki cilj. Ako ste trenutno u ovoj fazi, onda shvatate da je najbolji način da ostavite svoj trag na ovom svijetu da dodirnete srce drugih.

Četvrta faza – Duh 

Faza koju mnogi nikada neće dostići. Ovo je tačka gdje vi više ne vidite svoj život kao glavni fokus. Umjesto toga, prepoznajete da je vaš život samo jedan mali dio mnogo veće slike. Za neke, ova faza će doći kroz posvećenost određenoj religiji, dok će drugi, međutim, imati duhovni pristup odvojen od organizovane religije, i fokusirati svoju pažnju na energiju univerzuma.

Upravo u ovom trenutku smo u stanju da se oslobodimo bilo kakvih izazova, poteškoća ili borbe u našem sadašnjem životu, shvatajući da je naše vrijeme na Zemlji samo prelom u mnogo većoj vremenskoj liniji. Postizanje ove faze ne znači da ćete ostati ovdje.