Osobama sa ograničenim tjelesnim sposobnostima od danas je znatano olakšan pristup Uslužnom centru Gradske uprave u Boriku, nakon što su, zahvaljujući donaciji kompanije M:tel, instalirane rampe za osobe sa invaliditetom. Uz zahvalnost M:tel-u na vrijednoj donaciji, načelnica Odjeljenja za opštu upravu Sanja Pavlović, naglasila je da gradska administracija u kontitnuitetu radi na poboljšanju usluga i servisa kada su u pitanju osobe sa invalididtetom.

– U okviru tih nastojanja, samo prošle godine je na gradskom području uklonjeno 80 arhitektonskih barijera, s tim da se kod planiranja i izgradnje novih infrastrukturnih projekta posebno vodi računa o osobama sa invaliditetom i njihovim potrebama. Zadovoljni smo što je danas otkolonjena još jedna barijera kada su u pitanju objekti i kancelarije Gradske uprave, a ovaj posao ćemo nastaviti i u narednim godinama – naglasila je ona i dodala da, potred uklanjanja barijera, grad nastoji da i na druge načine olakša život našim sugrađanima sa ograničenom tjelesnom sposobnošću. Ona je, tako, podsjetila da je Banja Luka prvi grad u BiH koji je uveo taksi za prevoz osoba sa invaliditetom.

Portparol kompanije M:tel Jelena Maksimović, izjavila je da ova kompanija posvećuje veliku pažnju društveno odgovornim projektima.

– Saradnja sa Gradom na nizu projekata nam je stvorila zadovoljstvo da možemo da pomognemo u relaizaciji još jednog korisnog projekta. Konstantnu pažnju i podršku M:tel pruža osjetljivim grupama tako da nam posebno zadovoljstvo predstavlja učešće u ovakvim akcijama – rekla je Maksimović.

Odbornik u Skupštni grada Snežana Kutlešić Stević i jedan od incijatora ove akcije, precizirala je da su danas u Boriku otklonjene tri arhitektonske barijere.

– Do sada su osobe sa invaliditetom imale problem prilikom izdavanja i preuzimanja dokumenata, odnosno neko od radnika Gradske uprave je morao iznositi dokumenta tim licima koja su bila prunđena da za to vrijeme čekaju ispred prostorija Uslužnog centra. Kao ljekar i odbornik u Skupštini grada zalažem se za podizanje svijesti o potrebama osoba sa invaliditetom, s tim da to nisu nikakve posebne potrebe već je riječ o normalnim i svakodnevnim životnim potrebama ovih ljudi, a mi smo dužni da im obezbjedimo adekvatan kvalitet života – rekla je Kutlešić Stević.

Okupljeni predstavnici udruženja osoba sa invaliditetom, istakli su da je uklanjanje još jedne arhitektonske barijere veliki pomak i naglasili da će im instaliranjem ovih rampi biti znatano olakšano obavljanje svakodnevnih poslova u Uslužnom centru.