Zbog povećanog sadržaja pesticida, od početka godine u Republiku Srpsku je zabranjen uvoz čak 71,2 tone mandarina i 6.560 kilograma jagoda.

Riječ je o više pošiljki pomenutog voća koje su nam namijenile Grčka i Turska, a koje su, nakon što su otkrivene, uništene.

U Inspektoratu RS naglašavaju da upotreba pesticida nije zabranjena, te da se oni koriste u proizvodnji većine vrsta voća i povrća, s tim da se moraju koristiti dozvoljena sredstva, u dozvoljenim koncentracijama i poštovati karenca, odnosno vrijeme koje treba da protekne od tretmana do upotrebe proizvoda.

– S obzirom na to da nedozvoljena količina pesticida predstavlja jedan od najvećih rizika kada je riječ o ispravnosti voća i povrća i njegovoj bezbjednosti za ljudsku upotrebu, nadležni inspektori posebnu pažnju posvećuju proizvodima sezonskog karaktera, koji se intenzivnije uvoze u kraćem periodu – ističu u Inspektoratu RS.

Naglašavaju da se uzorkovanje voća i povrća prilikom uvoza u RS vrši kako bi se utvrdilo da li je isto zdravstveno ispravno i bezbjedno za ljudsku upotrebu.

– Jedan od najvećih rizika kod ovih proizvoda, između ostalog, predstavlja i nedozvoljena količina pesticida, te je upravo to parametar koji se kontroliše putem analiza – naglašavaju u Inspektoratu RS.

Podsjetimo, u BiH je nedavno donesen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o maksimalnom nivou ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla, na prijedlog Agencije za bezbjednost hrane i Uprave za zaštitu zdravlja bilja.

Ovaj pravilnik propisuje maksimalno dozvoljene količine ostataka pesticida, koje se usklađuju s maksimalnim vrijednostima propisanim u EU. Cilj ovog propisa je osigurati visok nivo zaštite potrošača.

ALERGIJSKE REAKCIJE

Kako nezvanično saznajemo, evidentirano je već nekoliko slučajeva alergijskih reakcija nakon konzumacija jagoda. Građani su se sa osipom po tijelu, otečenošću oko očiju i povremenih gušenjima, a nakon zanemarljive konzumacije jagoda, javili u Službu hitne medicinske pomoć gdje im je ukazana pomoć.