Pet korisnih savjeta gdje, kako i koliko dugo čuvati lijekove u kućnoj apoteci, a da budu bezbjedni za upotrebu.

1. Gdje je najbolje čuvati sirupe (koji nisu antibiotici), u frižideru ili na tamnijem mjestu u ormaru?

Ako nije drugačije naznačeno, lijekove treba čuvati na suvom, tamnom i hladnom mjestu. Hladnim se podrazumijeva temperatura do 25 stepeni.

Idealni su ormarići, ali oni koji nisu u kupatilu ili kuhinji gdje je vlažno i postoji velika varijacije ambijentalne temperature.

Postavlja se pitanje sta raditi tokom ljeta, kada je sobna temperatura daleko viša. Ako nemate hladniju prostoriju, nabavite klima uređaj – koristiće i vama i lijekovima. Ipak je jeftinija varijanta da ih stavite u frižider dok vrućine prođu, ali NE na led.

2. Koliko dugo mogu da se čuvaju sirupi za kašalj ili za obaranje temperature u frižideru?

Postoji dvije vrste sirupa (suspenzija). Jedni se prave u apoteci dodavanjem prečišćene vode u “ljekoviti prah”. Takve suspenzije (na primjer, antibiotici) se obavezno mućkaju prije davanja i korsite se sedam dana van frižidera ili deset do četrnaest dana u frižideru. Oni se potom bacaju, ako ih dijete ne popije do kraja.

Druga vrsta su fabrički napravljene suspenzije ili sirupi. Oni traju do označenog roka.

Otvorene bočice ovih sirupa  (za kašalj, spuštanje temperature…) se mogu čuvati u frižideru do datuma označenog na kutiji lijeka. Naravno treba ih dobro zatvoriti i staviti van domašaja djece.

3. Da li ovi preparati gube jačinu poslije izvjesnog vremena?

Ne! Možete ih koristiti dok su u roku, pod uslovom da ih čuvate kako treba. Aktivna supstanca bi trebalo da izdrži i šest mjeseci po isteku roka, ali to ne treba provjeravati. Čim lijeku istekne rok, zaslužio je da se osmah baci!

4. Da li može da se nastavi sa korišćenjem lijekova koji ste nosili na put, pa vratili?

Taj lijek se može koristiti ako ste ga čuvali u propisanim uslovima (gore navedenim). Ostavite ga za sljedeće putovanje, a najbolje je da mu istekne rok (koji je sada obično tri do pet godina), a da nemate potrebu da ga upotrebite!

5. Šta raditi sa sirupom protiv kašlja, za obaranje temperature ili protiv alergije ako je izvjesno vrijeme bio na sunčanom mjestu?

Sunce, ili preciznije rečeno, sunčevo zračenje nepovoljno utiče na većinu aktivnih supstanci koja se nalazi u lijekovima, naročito ako je lijek duže stajao (par sati ili duže) na suncu. Neki lijekovi (to je uvijek jasno naznačeno na pakovanju) su izuzetno osjetljivi na sunce, pa i kratko vrijeme izlaganja dovodi do “kvarenja” lijeka.

Drugi nepovoljan faktor je toplota – lijek se u zatvorenoj posudi na suncu grije, pa čak i kada spoljna temperatura i nije previsoka. To je dobro poznati efekat staklene bašte koji, naravno, važi za lijekove koji se pakuju u staklene providne flašice. Visoka temperatura rastvora u kome se lijek nalazi po pravilu dovodi do ubrzanog gubitka dejstva aktivne supstance. Zato je najsigurnije baciti taj lijek i kupiti novi koga ćete sigurno brižljivije čuvati.