S obzirom na niske prosječne dnevne temperature, grijna sezona će biti nastavljena do porasta srednjih dnevnih temperatura, rekli su u preduzeću “Eko-toplane”.

“Sada možemo reći da smo pri kraju jedne uspješne sezone grijanja, a s obzirom na tehničke uslove proizvodnih pogona ‘Eko-toplana’ i raspoložive količine energenta, spremni smo da nastavimo s isporukom toplotne energije sve dok bude potrebe za tim”, kazali su u ‘Eko-toplanama’.

Podsjetili su da se prema važećoj Odluci grada o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korišćenje toplotne energije sezona grijanja završava nakon što se u prethodna dva uzastopna dana utvrdi srednja dnevna temperatura spoljnog vazduha viša od 12 stepeni Celzijusa, a prema podacima nadležne hidrometeorološke službe, i to najranije 15. aprila.