Prijedlogom zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja propisana je zabrana korištenja solarijuma za osobe mlađe od 18 godina i takva praksa prisutna je u zemljama EU i okruženja, rekao je danas ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Alen Šeranić, na sjednici Narodne skupštine.

– U skladu sa razvojem savremenih tehnologija, moramo da odgovorimo na probleme koji se odnose na zaštitu zdravlja od nejonizujućih zračenja – rekao je Šeranić obrazlažući navedeno zakonsko rješenje.

On je naglasio da se zakonskim odredbama uređuju načela i mjere zaštite od djelovanja nejonizujućih zračenja, stručni poslovi zaštite od nejonizujućih zračenja, sprovođenje monitoringa izvora elektromagnetnih polja i druga pitanja od značaja za zaštitu zdravlja ljudi i zaštitu životne sredine od štetnog djelovanja nejonizujućih zračenja.

Šeranić kaže da se zakonom daje osnov za donošenje podzakonskih akata kojima će biti propisane granične vrijednosti izloženosti nejonizujućim zračenjima, a u skladu sa međunarodnim preporukama i standardima.

– Biće pojednostavljene procedure dobijanja odobrenja za upotrebu izvora elektromagnetnih polja do 300 gigaherca i daće se osnova za regulisanje oblasti za koju do sada nije postojala pravna regulativa, i to za oblast optičkih zračenja-  dodao je Šeranić.

Poslanici vladajuće većine i opozicije u Narodnoj skupštini Republike Srpske saglasni su da je navedeno zakonsko rješenje kvalitetno i da ga je neophodno usvojiti, s ciljem zaštite zdravlja stanovništva.

Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je Prijedlog zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja.

Izvor: srpskainfo