Ne propustite da odvedete djecu u crkvu na ovaj dan i kupite im vjenčiće i zvončiće…

Srpska pravoslavna crkva ove godine 20. aprila slavi Lazarevu subotu ili Vrbicu, pripremajući se, u posljednjoj sedmici posta, za najveći hrišćanski praznik – Vaskrs, piše Lepa & Srećna.

Taj dan se slavi kao Lazareva subota, jer se smatra da je tog dana Isus Hristos vaskrsao Lazara iz groba. Vrbica je uvijek subotom, dan uoči praznika Cvijeti, koji je nedjelju dana pred Vaskrs. Na Lazarevu subotu običaj je da se nose grančice vrbe i time simbolično predstavlja svečani Isusov ulazak u Jerusalim, kada su ga dočekali poštovaoci i sljedbenici.

Događaj Lazarevog vaskrsenja se, prema jevanđeljima, dogodio u Vitaniji i uvod je u novu vjeru u vaskrsenje. Prema jevanđelskom predanju, Hristos je stigao u Vitaniju četiri dana poslije smrti Lazareve, oživio ga i digao ga iz groba, pa je taj praznik poznat i kao Vaskrsenje Lazara Četvorodnevnog.

U hrišćanstvu taj praznik ima značenje pobjede života nad smrću i na bogosluženjima se tog dana pominju voljna stradanja Hristova i vaskrsnuće Lazarevo kao jemstvo za vaskrsenje svih vjernika. Vaskrsenje Lazarevo naljutilo je prvosveštenike i, kako kaže jevanđelsko predanje, neposredan je povod za odluku judejske skupštine o pogubljenju Spasitelja. Prema predanju, Lazar je, kao kiparski arhiepiskop, živio još 30 godina po vaskrsenju, propovijedajući hrišćanstvo. Pravoslavni vjernici istovremeno proslavljaju i Vrbicu koja, prema kanonu crkve, počinje službama bdjenja u navečerje Cvjetne nedjelje, svečanog ulaska Hristovog u Svetu zemlju.

Vrbica je za pravoslavne hrišćane praznik dječje radosti, jer je, prema jevanđelju, Hristos polazeći u Jerusalim rekao: “Pustite djecu k meni, jer takvih je carstvo nebesko”.

Na taj praznik se u pravoslavne hramove unose vrbove grane koje tu ostaju do nedjeljne liturgije, na Cvijeti, kada se obavlja ritual blagosiljanja vrbe.

Majke svečano obuku svoju djecu, kupuju im zvončiće vezane na trobojku i stavljaju oko vrata, a vjenčiće od vrbe na glavu i vode ih u crkvu. Mlade vrbove grančice se odnose kućama i stavljaju pored ikone i kandila.

Vrbove grane koje se potom dijele narodu, simbolizuju palmine grane kojima su hrišćani pozdravljali Spasitelja na ulasku u Jerusalim.