Vitamin D se povezuje sa boljom stopom nataliteta kod žena u reproduktivnom dobu. Istraživači se pozivaju na randomizovano kliničko ispitivanje da istraže potencijalnu ulogu suplementacije vitamina D u poboljšanju stope uspješnosti vantjelesne oplodnje. Analiza je objavljena časopisu Human Reproduction i pokazuje snažnu vezu između niske koncentracije vitamina D kod žena i niže stope živorođene djece nakon VTO tretmana, u poređenju sa ženama koje imaju odgovarajuću količinu vitamina D u svojim telima.

Istraživanje je vodio dr Justin Chu, akademski klinički predavač i specijalistički sekretar za ginekologiju i akušerstvo iz Birmingema. Dr Ču je upozorio da nalaz ne znači da dodatak vitamina D nužno poboljšava šanse žena da dobiju bebu poslije VTO tretmana, jer istraživanje može pokazati samo povezanost. Dr Ču je takođe rekao: “Iako je identifikovana veza, korisni efekat korekcije nedostatka vitamina D ili insuficijencije treba testirati kliničkim ispitivanjem”.

U međuvremenu, žene koje žele da postignu uspješnu trudnoću ne smiju samostalno i samoinicijativno da odlaze u svoju lokalnu apoteku i da kupuju suplemente vitamina D sve dok ne saznamo više o njegovim efektima. Moguće je prekomjerno doziranje vitaminom D i to može dovesti do prevelike količine kalcijuma u ​​tijelu, što može oslabiti kosti i oštetiti srce i bubrege “, takođe je naveo doktor.

Istraživači su analizirali podatke iz 11 objavljenih studija u kojima je obuhvaćeno 2.700 žena koje su bile podvrgnute VTO proceduri ( IVF metoda, ICSI metoda i/ili  prenos zamrznutih embriona) čiji je status vitamina D bio provjeren testovima krvi. Otkrili su da je uspjeh i živorođeno dijete vjerovatniji kod žena koje su imale adekvatnu količinu vitamina D u odnosu na žene koje nisu. Koncentracije manje od 75 nmol/L se smatraju nedovoljnim koncentracijama vitamina D, a manje od 50 nmol/L smatraju se manjkom. Sličan rezultat je zabilježen kada su istraživači pregledali rezultate testova trudnoće i kliničkih trudnoća (gdje se može otkriti infarkt srca fetusa).

Koautor ovog istraživanja, dr Ioannis Gallos, akademski klinički predavač i subspecijalistički pripravnik u reproduktivnoj medicini i hirurgiji, rekao je: “Jedan zapanjujući nalaz je bio visok nivo nedostatka vitamina D među ovim ženama. Ustanovili smo da samo 26% žena u studijama ima dovoljno koncentracija vitamina D; 35% ima deficitarne koncentracije, a 45% ima nedovoljne koncentracije.”

Glavni izvor vitamina D za ljude je sunčeva svjetlost. U zimskim mjesecima može biti teško dobiti dovoljno vitamina D, a pored toga, neki ljudi su više u riziku od nedostatka vitamina D  i to : oni koji ne izlaze mnogo napolje, ljudi sa tamnom kožom iz afričkih, afričko-karipskih i južnoazijske pozadine, i ljudi koji nose odjeću koja pokriva većinu svoje kože kada su na otvorenom. Druge studije su pokazale da postoje veće stope začeća u ljeto i jesen kada se od žena očekuje da imaju više vitamina D zbog izloženosti ljetnjem suncu. Hrana kao što su masna riba, crveno meso i jetra takođe obezbjeđuju vitamin D, kao i dodatke vitamina D.

Istraživači kažu da su mogući mehanizmi uloge vitamina D u trudnoći, na neki način, uticali na uspjeh implantacije embriona u matericu ili na indikaciju opšteg boljeg stanja žena.

“Testiranje koncentracije vitamina D je relativno jeftino i široko dostupno, a njegovo liječenje nije skupo”, rekao je dr Chu. “Može se desiti da rješavanje koncentracije vitamina D može imati uticaj na žene koje su u procesima VTO, ali je potrebno dodatno istraživanje kako bi se to testiralo”.