Voda za piće na području Banjaluke je zdravstveno ispravna sa aspekta svih ispitivanih parametara, saopšteno je iz JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.

Analiza vode na biološke parametre koju je JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske uradio na zahtjev Vodovoda a.d. Banjaluka, ukazuje da nema značajnijih promjena u brojnosti i sastavu bioloških indikatora.

“Nije utvrđeno prisustvo humano-patogenih crijevnih protozoa, kao ni crijevnih helminta i njihovih razvojnih oblika. Vrijednosti analiziranih parametara u svim uzorcima iz redovne kontrole su u skladu sa Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode namjenjene za ljudsku potrošnju (Sl.gl RS 88/17)”, saopšteno je Instituta za javno zdravstvo.

Podsjećamo, JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske je, na zahtjev a.d. Vodovoda Banjaluka, a zbog uočene promjene na akumulacionom jezeru Bočac, 26. maja izvršio vanredno uzorkovanje vode na biološke parametre i iste dostavio u  Institut za javno zdravlje Srbije ”Dr Milan Jovanović Batut” sljedećeg dana, 27. maja. U utorak, 28. maja, izvršeno je i redovno uzorkovanje vode na području grada Banjaluka i to 22 uzorka iz distributivne mreže i jedan uzorak sirove vode.

“Institut zajedno sa a.d. Vodovodom Banjaluka redovno prati stanje kvaliteta vode za piće i eventualne promjene u području vodozahvata koje bi mogle potencijalno uticati na kvalitet vode za piće”, navedeno je iz Instituta.

Izvor: nezavisne