Dječje odjeljenje Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” juče je ispratio posljednjeg malog maturanta Draganu Vidić koja je u Zavodu boravila tokom pohađanja osnovne škole, saopšteno je iz ovog zavoda.

Iz zavoda ističu da su ostvarili jedan od velikih koraka ka cilju potpunog uključivanja lica sa invaliditetom u društvo.

– Ispred nas je još puno zadataka na kojima ćemo predano raditi da omogućimo baš svakom djetetu da iskoristi sve svoje potencijale i odrasta srećno – navodi se u saopštenju.

U saopštenju se ističe da je ovaj zavod prepoznat kao značajan akter društvenih promjena usmjerenih ka uključivanju djece i odraslih sa invaliditetom u društvenu zajednicu.

– Jedna od takvih promjena na kojima su radili stručni timovi Zavoda bilo je uključivanje djece sa invaliditetom u obrazovni proces, kada je školske 1958/59. godine Zavod u Dječije odjeljenje integrisao izmješteno odjeljenje lokalne osnovne škole, kako bi se djeci sa invaliditetom omogućilo osnovno školovanje – podsjećaju iz Zavoda.

Kako se navodi u saopštenju, rastući zajedno sa djecom, prateći i pokrećući društvene promjene, Zavod je bio jedan od pionira zagovaranja inkluzivnog obrazovanja djece sa invaliditetom.

Prepoznajući značaj inkluzivnog obrazovanja, a nakon usvajanja zakonskog okvira koji je omogućio djeci sa invaliditetom u Republici Srpskoj da pohađaju redovnu nastavu, Zavod je odlučio da će, umjesto organizovanja nastave u okviru Dječijeg odjeljenja, obezbijediti prevoz djece u banjalučku Osnovnu školu “Borisav Stanković” i na taj način podržati njih i njihove porodice u nastojanju da se pridruže svojim vršnjacima.

Iz Zavoda ističu da se zajedničkim naporom svih timova Dječijeg odjeljenja, sve veći broj djece pripremao i osnaživao za uključivanje u redovan sistem obrazovanja, uz ostavljanje dovoljno prostora i vremena da taj proces isprati individualne potrebe i dinamiku svakog djeteta.

– Sa ponosom smo, svake godine ispraćali sve manji broj malih maturanata, što znači da, sve veći broj njih, školu pohađa od kuće, a u Zavod dolaze prema potrebi, na liječenje i sveobuhvatnu rehabilitaciju – navodi se u saopštenju.

Iz Zavoda navode da je za postizanje velikog uspjeha veoma važan, multidisciplinarni i multisektorijalni pristup, te zahvaljuju Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstvu prosvjete i kulture kao i Gradskoj upravi grada Banjaluka na čelu sa gradonačelnikom, te brojnim drugim organizacijama na podršci koju pružaju Dječijem odjeljenju ovog zavoda.