Postoje mnoga pravila bontona i lijepog ponašanja koja se mogu zanemariti, ali to definitivno nije slučaj sa ovih 6 pravila.

Najzanimljiva stvar u vezi njih jeste što samo nekolicina ljudi zna da ova pravila postoje.

1. Puštanje žene da prva uđe u lift 

Ako mislite da vas puštanje žene da prva uđe u lift čini kavaljerom, silno griješite. Liftovi su potencijalno veoma opasni, pa bi muškarac zato trebalo da uđe prvi. Osoba koja je najbliže vratima treba prva da izađe, bez obzira da li se radi o muškarcu ili ženi.

2. “Nazdravlje!”

U redu je ovo reći kada ste sa porodicom i prijateljima, a neko od njih kihne. U svim drugim slučajevima, pravite se da ništa niste primijetili. Ponekad možete ponuditi maramicu, ali ništa više od toga.

3. Pokrivanje usta desnom rukom kada kašljete

Desna ruka se smatra za “društvenu”, jer je koristimo prilikom pozdravljanja. Ako ste kihali ili kašljali prije toga, možete njome prenijeti mnogo bakterija.

4. Dodavanje bibera bez soli

Ili, soli bez bibera. U svakom slučaju, po bontonu ne treba dodati samo jedno od njih. Zato ne zaboravite da dodate i biber kada vam neko zatraži samo so.

5. Miješanje šećera u smjeru kazaljke na satu

Koncentrišete se toliko da ne dodirnete ivice šolje da i ne primjećujete da pravite grešku. Ne bi trebalo da pravite krugove kašikom: miješajte naprijed-nazad. Ovo će brže rastopiti šećer i učiniti proces mnogo tišim.

6. Čestitanje mladoj na braku

Možda neočekivano, ali po pravilima bontona samo mladoženji treba čestitati na braku. Mladoj možete samo poželjeti sreću – ništa više. Razlog je veoma romantičan: muškarac osvaja ženu i ženi je, stoga zaslužuje da mu se čestita.