Svi odrasli odgovorni u procesu vaspitanja i zaštite djece, djeci svih uzrasta na njima prilagođen način, treba da kažu da je njihovo tijelo važno i da niko ne smije, ni na kakav način da ga povrjeđuje, te da o tome ne treba da ćute bez obzira koliko osjećala nelagodu, stid i koliko se plašila, kažu u Društvu psihologa RS.