Mali kućni bazeni mogu biti leglo mikroorganizama koji mogu da izazovu razne infekcije kod djece. Pročitajte savjete epidemiologa kako da bazen bude bezbjedno mjesto za zabavu.

Mali kućni bazeni su postali skoro obavezan dekor na terasi ili dvorištu u ljetnjem periodu, pogotovo kada je riječ o porodicama sa djecom. Naročito su popularni manji montažni pokretni bazeni, u kojima se djeca rashlađuju i zabavljaju. Međutim, mali kućni bazeni mogu da predstavljaju veliku opasnost po zdravlje naše djece, s obzirom da njih često prati skromna oprema za prečišćavanje vode.

O čemu treba voditi računa kada su u pitanju kućni bazeni?

1. Prilikom kupovine i postavljanja bazena treba proučiti uputstvo proizvođača o načinu upotrebe opreme za održavanje bazena i parametrima koje treba pratiti i obezbjeđivati njihove optimalne vrijednosti. Kvalitet vode u bazenu zavisi od kvaliteta pumpe za prečišćavanje, prateće opreme (mjerač pH vrijednosti, usisivač za nečistoće) i korišćenja preporučenih hemijskih sredstava (za dezinfekciju, protiv razvoja algi). Pritom treba održavati pH vrijednost vode u granicama između 7,2 do 7,6 – pri kojima je korišćenje dezinfekcionih sredstava najefikasnije.

2. Što je bazen manji, to je potrebno češće mijenjanje vode. Prilikom svake zamjene vode, obavezno treba oprati bazen.

3. Ograničite broj kupača u malom bazenu.

4. Prije ulaska u bazen, obavezno je tuširanje za sve kupače, uključujući i djecu (naročito ako su prethodno imala veliku nuždu).

5. Izbjegavajte skakanja, prskanja, guranja pod vodu…

6. Naučite djecu da ne gledaju pod vodom i da ne gutaju vodu iz bazena.

7. Ne dozvoljavajte djeci da obavljaju nuždu u bazenu, uvijek treba da koriste toalet.

8. Ne puštajte u bazen osobe sa gnojnim promjenama na koži.

9. Nikada ne ostavljajte djecu bez nadzora, bez obzira koliko je bazen plitak.