Kod desetogodišnjeg djeteta se pojavljuje bol u desnom uhu kada roni. Taj bol se obično pojavi kada je duže pod vodom, ili kada brzo zaroni do dna i nazad. Ne žali se da mu nešto smeta van ronjenja, ali ni da slabije čuje na to uvo. Zašto se ovo dešava, kome da se obratim za pomoć?

  • Šta može da boli u uhu?

Uho može da boli “na više nivoa”.

Ako pođemo od spolja ka unutra, prvo mjesto koje može da zaboli je spoljašnji ušni kanal. On je (poslije ušne školjke) prvi u kontaktu sa spoljnjim svijetom, pa je zato na udaru raznih “napadača” koji mogu da uzrokuju bol. Koža ovog kanala je bogata “primačima” (receptorima) bola, pa nije rijetko da se dijete žali na bolove “spolja”. U ovom kanalu se normalno stvara cerumen – “smola” koje kod neke djece može biti zaista u velikim količinama. Ponekad je toliko ima da može da potpuno zatvori spoljašnji slušni kanal.

I bubna opna je puna nervnih završetaka, tako da i ona može da bude bolno žarište. Svaki nadražaj bubne opne je zaista bolan.

Daleko rjeđe boli uvo sa “unutrašnje strane” bubne opne – tu je broj “primača” bola mali, ali procesi koji nastaju u srednjem uhu mogu nadražiti bubnu opnu i tako stvoriti bol.

  • Kakva je veza između ronjenja i bola?

Kada ronimo pritisak vode na naše tijelo raste. Što smo dublje, pritisak je veći. Tako raste i pritisak u uhu, pa i pritisak na bubnu opnu koja može da zaboli.

Rjeđe se dešava da se tokom ronjenja cerumen (smola) u spoljašnjem ušnom kanalu “napije vode”, pa nabrekne i zaboli. Ipak, tokom ronjenja se ovaj bol može pojačati zbog pritiska vode na ovaj “čep” u uhu koji se može pomjerati i zaista napraviti bolni nadražaj.

  • Zašto je ne boli dok pliva iako kvasi glavu?

Ovaj pokazatelj skoro sigurno isključuje “čep” od smole u spoljnjem slušnom kanalu. Da je to uzrok dijete bi boljelo uho ne samo dok roni, već i kada pliva i uranja glavu. Takođe ste naglasili da se dijete ne žali da slabije čuje na to uvo (mada se to mora uzeti sa rezervom), što takođe govori protiv cerumena (smole) kao uzroka bola. Kada bi prekomjerna količina “smole” u uhu bila uzrok ovih tegoba dijete bi se žalilo da “ima nešto u uvu” i kada nije u vodi. Taj osjećaj punoće u uhu je veoma karakterističan i desetogodišnje djetetu ga jasno prepoznaje.

  • Kako precizno otkriti uzrok bola?

Skoro sigurno je nadražaj bubne opne uzrok tegoba kod Vašeg djeteta. Činjenica da duže ronjenje, kao i naglo “zaranjanje” u dubinu pojačava bol ide u prilog bolu koja potiče od bubne opne.

Šta je pravi uzrok bola otkriće specijalista za uho grlo i nos. Zato se treba obratiti ORL specijalisti koji će kompletnim pregledom utvrditi pravi uzrok bola. Tada se obično provjeri i sluh na oba uha, pa će se provjeriti djetetova tvrdnja da na to uho čuje normalno.

Dok ne stignete kod specijaliste ne dajte djetetu da roni! Nema potrebe da se dijete izlaže bolu, ali ronjenje može pogoršati proces koji je uzrok tegoba.