U Republici Srpskoj su u 2017. godini umrle 14.663 osobe, od čega 7.363 muškaraca i 7.300 žena, što je u poređenju sa prethodnom godinom, za 693 više.

Analiza Zavoda za statistiku RS pokazuje da je prosječna starost prilikom umiranja za muškarce u 2017. bila 71,6 godina, a za žene 77,4 godina.

– Od 2010. godine, ukupna prosječna starost prilikom umiranja porasla je za 2,4 godine. U odnosu na 2016, prosječna starost prilikom umiranja za žene i muškarce je u blagom porastu. Od ukupnog broja umrlih, svaka četvrta osoba umre ispod 65 godina starosti – navodi se u saopštenju.

Vodeći uzrok smrti u Republici Srpskoj bile su bolesti krvotoka. Od ukupnog broja umrlih, oko 49 odsto umre od pomenutih bolesti,, a žene umiru za 10,3 odsto više od muškaraca. Sljedeći vodeći uzrok smrti su tumori. U RS je od tumora umrlo ukupno 20,6 odsto, a muškarci od ove bolesti umiru za 16,2 odsto više od žena.