Na području Lazareva u toku su građevinski radovi na izgradnji novog vrtića, koji bi trebalo da primi 170 mališana sa ovog područja. Do kraja iduće sedmice, trebalo bi da budu izgrađeni temelji za dogradnju novog dijela „Kolibrija“, nakon čega će se pristupiti daljim radovima.

Ovaj projekat realizuje se u dvije faze, a u okviru investicionog ciklusa „Banja Luka se gradi“. Ove godine biće izvredena prva faza radova, vrijedna 550 hiljada maraka.

Za ovaj novac, biće izvedeni građevinski radovi, a u drugoj fazi, dogodine, objekat će biti potpunosti završen, opremljen i stavljen u funkciju

Prema projektu, planirani objekat novog vrtića u Lazarevu biće površine oko 1.150 kvadratnih metara. Postojeći vrtić „Kolibri“, njegov južni dio – sa dva trakta po četiri jedinice – izgrađen je 2013. godine. U nastojanju Grada da obezbijedi predškolsko vaspitanje što većem broju djece, tokom prošle godine otvoreni su novi vrtići u Rosuljama i Obilićevu, a nedavno je  proširen i stavljen u funkciju vrtić „Bubamara“ u Obilićevu. Za ovu godinu, u planu je i rekonstrukcija vrtića “Ježeva kućica“, te otvaranje manjeg vrtića na Starčevici.

Na osnovu provedene javne nabavke, posao dogradnje ovog vrtića povjeren je preduzeću „Univerzal BS“.