Gradsko esperanto društvo „La Mondo“ od 12. avgusta započinje realizaciju projekta „Esperanto – jezik za sve“.

Cilj ovog projekta jeste da upozna lica treće životne dobi sa esperanto jezikom, kulturom i njegovim potencijalom, te da im ponudi kvalitetan sadržaj koji bi ispunio njihovo slobodno vrijeme.

-Svi učesnici radionica će biti u prilici da nauče osnove esparanto jezika, te da njegovo učenje nastave i poslije završetka navedenog projekta. Zamišljeno je da se lica treće životne dobi upoznaju sa esperantom kroz niz interaktivnih predavanja i diskusija, postavkom mini muzeja esperantske građe „La Monda“ (knjige, esperatnska muzika, posteri, flajeri, bedževi, slike). Predviđeno je da projekat traje do decembra tekuće godine – kažu u društvu „La Mondo“.

Radionice će biti održane u banjalučkom Domu penzinera, a projekat je podržao Grada Banja Luka.