Komisija za provođenje postupka javnog oglasa za dodjelu lokacija za privremeno zauzimanje javne površine za postavljanje pokretnih štandova za prodaju kestenja utvrdila je rang listu, koju možete pogledati ovdje.

Predmet dodjele bilo je 15 lokacija na širem području grada.

Učesnik javnog nadmetanja ima pravo da, u roku od osam dana od dana objavljivanja zaključka, podnese prigovor u pisanoj formi, putem Komisije.