Osim u vrhunsku opremu, Univerzitetski klinički centar RS u Banjaluci ulaže i u edukaciju svojih ljekara u renomiranim centrima u inostranstvu, pruža podršku mladim uspješnim ljudima, a ovu zdravstvenu ustanovu posjetili su brojni stručnjaci medicine iz najprestižnijih medicinskih centara.

O tome svjedoče i primjeri Renate Tamburić, specijaliste interne medicine i supspecijaliste gastroenterohepatologije u Klinici za unutrašnje bolesti, i Cvijetina Lazikića, specijaliste ginekologije i akušerstva u Klinici za ginekologiju i akušerstvo, koji su dolaskom Vlade Đajića na čelo najveće zdravstvene ustanove u RS dobili priliku za edukaciju u prestižnoj bolnici u Beču.

“Dolaskom doktora Đajića na čelo ove ustanove, zaista su se mnogi procesi pokrenuli sa mrtve tačke. Mnoge kolege, među kojima sam i ja, imale su tu čast da odlaze u inostranstvo na dodatno usavršavanje i edukaciju i to je sve krenulo negdje od početka 2018. godine”, kazao je Lazikić, te dodao da su u pitanju uglavnom centri u Beču i Ljubljani.

Opisujući svoje iskustvo na edukaciji u Beču, Lazikić je naveo da je u bolnici AKH u Klinici za ginekologiju i akušerstvo imao priliku da vidi najnovije procedure u oblasti ginekologije.

“To je za mene bio veliki korak. Prvi put sam imao priliku da odem negdje u inostranstvo i da vidim kako to rade u drugim zdravstvenim ustanovama, na svjetskom nivou i da vidim nove procedure i novine koje se javljaju u samoj oblasti ginekologije i akušerstva, način razmišljanja, način njihovog rada, njihovu opremu, organizaciju i sve ono što prati uspješan rad”, rekao je Lazikić.

Pored toga, ističe Lazikić, i mnogi ljekari iz inostranstva, pogotovo iz Beograda, dolaze u pojedine klinike gdje rade složene operativne zahvate i samim tim edukuju i kadar u UKC RS. O kvalitetu kadra i samog UKC RS, dodaje, najbolje svjedoči činjenica da je sve manje pacijenata koji se iz RS upućuju na liječenje van njenih granica. Naglasio je da je dolaskom novog rukovodstva u UKC RS sa mrtve tačke pokrenuta i ozbiljna priča o uvođenju vještačke oplodnje u Klinici za ginekologiju i akušerstvo UKC RS.

“Opredijelio sam se za ovu supspecijalizaciju jer želim da pomognem mnogim ljudima da postanu roditelji”, rekao je Lazikić. Istakao je da je u narednom periodu planirana rekonstrukcija kompletne Ginekologije, te da je u sklopu toga već u proceduri i nabavka opreme za proces vještačke oplodnje. Kako dodaje, u klinici u kojoj je zaposlen do dolaska novog rukovodstva bilo je problema i s nedostatkom kadra.

“Po dolasku novog direktora Vlade Đajića primljeno je do sada šest ljudi, što nam znatno olakšava posao”, kazao je Lazikić. Ističe da je ova klinika dobila i četiri nova ultrazvuka, tako da svaki odjel sada ima svoj, što znatno olakšava rad s pacijentima. Počevši od načelnice klinike u kojoj radi, ističe Lazikić, pa sve do rukovodstva, svi su uvijek imali sluha za svoj kadar.

Renata Tamburić, specijalista interne medicine i supspecijalista gastroenterohepatologije u Klinici za unutrašnje bolesti UKC RS, istakla je da je dobila priliku da ide na edukaciju u AKH Beč, a supspecijalizaciju je završila u Srbiji.

“Tamo sam uspostavila kontakte sa čuvenim profesorima, kao što je Klemens Dijako, koji je meni bio mentor, kao i profesorka Barbara Tribl, što mi je izuzetno značilo u daljem radu“, navela je Tamburićeva. Kako naglašava, u Beču je vidjela nove metode u medicinskoj oblasti kojom se bavi, a koje se tamo koriste u svakodnevnom radu.

“Otkako ovdje radim, a to je već devet godina, nikad se nije moglo nigdje otići dok nije došao novi direktor i ostvario značajne kontakte. Prije toga, i kada smo u Srbiju išli, stajali smo po strani. Sada to sve ide drugačije, sve je dogovoreno”, kaže ona i dodaje da su prilikom edukacije u kojoj je učestvovala dobili odgovore na mnoga važna pitanja.

Raspoređivani su, priča Tamburićeva, na odjeljenje za koja su izrazili želju i tu ih dočeka mentor koji bude konstantno prisutan.

“U toku smo otvaranja tog dijela u Urgentnom centru gdje će biti i urgentna endoskopija iz gastroenterohepatologije”, ističe Tamburićeva.

Naglasila je da se aktuelni menadžment UKC RS trudi da mladim ljekarima pruži priliku da vide šta se radi u okruženju, s obzirom na to da je ova zdravstvena ustanova referentna za sve opšte bolnice u okruženju.

Izvor: nezavisne