Naizgled jednostavan natpis u banjalučkom autobusu broj 13 izaziva ovih dana podsmijeh putnika koji obrate pažnju.

Naime, u tri rečenice nalaze se čak četiri greške, što slovne što gramatičke.

Na naljepnici piše:

„Prostor je rezervisan za VINVALIDSKA kolica. Kolica MARAJU biti okrenuta prema nazad, oslanjajući se na naslon sa aktiviranom KOCNIČOM. Prostor namijenjen ISKLIJUČIVO za korišćenje od strane osoba u invalidskim kolicima“.

Izvor: mondo