Dabl test je jedan od prvih prenatalnih statističkih testova koji ukazuje na hromozomske anomalije ili hromozomopatije koje prouzrokuju oboljenje kao što je Daunov sindrom. Radi se između 12. i 14. nedjelje trudnoće i sa 80 odsto sigurnosti može utvrditi prisustvo genetskih oboljenja.

Šta čini dabl test?

Dabl test je kombinovani test i sastoji se od ultrazvuka i vađenja krvi. Ljekar uz pomoć ultrazvuka utvrđuje položaj i stanje placente, srca, kao i prisustvo nosne kosti. Nosna kost je važan pokazatelj prisustva genetskih anomalija, budući da se kod beba sa poremećajima ona kasnije formira.

Sa druge strane, ultrazvukom se određuje i debljina nuhalnog nabora, koji u zavisnosti od svoje debljine takođe može ukazati na prisustvo genetske anomalije kod bebe. Limfna tečnost se sakuplja u nuhalnom naboru i kod beba sa anomalijama je on znatno deblji. Nuhalni nabor debljine do 3mm se smatra regularnim, dok se svaki milimetar više vezuje za mogućnost Dauna ili neke druge hromozomske anomalije.

Poslije ovog pregleda, potrebno je dati i krv na analizu. Poželjno je oba pregleda obaviti istog dana, ali se toleriše i zakašnjenje od 48 sati. Dabl test mjeri dva hormonska markera iz krvi majke: hCG i AFP (koji se još zove i PAPP).

Dobijeni rezultati se statistički obrađuju tako što im se dodaju individualni parametri trudnice: godine, težina, vrsta trudnoće (blizanačka ili vantjelesna oplodnja), kao i to da li je trudnica pušač.  

Kako izgledaju rezultati dabl testa?

Rezultati testa se prikazuju kao statistički podaci u kojem se vaši rezultati porede sa identičnim rezultatima drugih žena. Ako vam je rezultat predstavljen kao 1:3560, to znači da među 3560 žena koje imaju parametre kao i vi, jedna beba oboli od Daunovog sindroma.

Ovaj test ne može sa visokom sigurnošću procijeniti prisustvo anomalije. Ukoliko se pojavi znatno niži broj, kao recimo 1:135, gdje među 135 žena jedna dobije dijete sa Daunovim sindromom, ginekolog vam može savjetovati i druge sigurnije, ali invazivnije prenatalne testove za utvrđivanje genetskih anomalija.

Šta pokazuju rezultati ovih testova?

Na osnovu ekspertskog ultrazvuka u 12. nedjelji i urađenog dabl, tripl testa ili kvadripl testa, statistički se procjenjuje ukupan rizik na Daunov sindrom, kao i druge hromozomske anomalije kod ploda, kao što su Edvardsov sindrom, SLO sindrom.

Ukoliko postoji velika vjerovatnoća da postoji hromozomopatija, tačnije ukoliko su rezultati tripl testa abnormalni, ljekar će vam najvjerovatnije predložiti da uradite analizu plodove vode – amniocentezu ili biopsiju horionskih čupica. Tek ti testovi mogu sa sigurnošću da odrede da li plod ima neki problem ili ne.

Da li su to jedini prenatalni testovi?

Imajte na umu da dabl nije prvi prenatalni test i da već u 10. nedjelji trudnoće možete uraditi još sigurniji skrining test, koji u potpunosti može zameniti dabl, tripl i kvadripl test.

Postoje neinvazivni testovi, koji se vrše analizom male količine vaše krvi, odnosno, izdvaja se DNK bebe, gdje se uz pomoć savremene tehnologije sa velikom tačnošću utvrđuju prisutne hromozomske anomalije.

Dok tri prethodna testa otkrivaju vjerovatnoće Daunovog i Edvardsovog sindroma, ovakvi testovi sa procentom od 99% detektuju prisustvo mnogo veći broj hromozomskih anomalija.

Ove testove preporučuje ginekolog na osnovu vaših genetičkih predispozicija u porodici, broja godine trudnice ili ukoliko samo želite da isključite opciju brige o toma da li se beba pravilno razvija.

Mala količina krvi se daje u laboratoriji koju vam preporučuje ginekolog, dok se sama analiza obavlja u inostranstvu. Rezultate koje ne morate sami tumačiti stižu za 6-10 radnih dana.

Da li su ovi testovi obavezni?

Postoje četiri redovna pregleda, odnosno kontrole u trudnoći. Ovi testovi nisu obavezni i na njih vas ne može niko natjerati. Uz savjet ginekologa ili na vašu inicijativu dabl, tripl i kvadripl možete uraditi u bilo kojoj privatnoj ordinaciji ili državnoj klinici, ako za to postoji mogućnost.

U većim gradovima, postoji mogućnost da se dabl test obavi i u državnim klinikama i o državnom trošku, ali su uglavnom velike gužve, pa se trudnice na kraju ipak odlučuju za dabl test kod privatnika.