Bosna i Hercegovina jedna je od rijetkih zemalja u kojoj je moguće kupiti nekretninu za keš, bez potrebe da se opravda porijeklo novca. Bezbjednjaci upravo u nekretninama i građevinskom sektoru vide jednu od najvećih prijetnji za pranje novca.

Ipak, sa druge strane, ljudi koji su u praksi tvrde da je teoretski moguće kupovati stan za keš, ali da to nije toliko rasprostranjena pojava koliko se misli, jer je teško na taj način oprati novac s obzirom na to da bi u kompletan lanac morali biti uključeni, pored kupca i prodavca, i notari i bankari.

“Teoretski, moguće je za keš kupiti stan, ali u praksi to i ne funkcioniše tako lako. Prodavac, recimo, u većini slučajeva neka firma, ako i proda stan za keš, mora taj keš položiti u banku, a banka neće bez kupoprodajnih ugovora i svega ostalog da primi taj novac na račun i u svakom slučaju ima obavezu da transakciju iznad 30.000 prijavi SIPA. Dosta je komplikovano. Za pranje novca mora biti uvezan cijeli lanac, od kupca i prodavca, preko notara do bankara”, ispričao je izvor “Nezavisnih”, dodajući da nije nemoguće, ali da je veoma teško.

Notari, koji moraju ovjeriti svaki kupoprodajni ugovor kada je riječ o nekretninama, kažu da je u BiH moguće kupiti stan za keš i da se, između ostalog, i zbog toga radi na izmjenama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

“Mislim da će sigurno u tom dijelu doći do poboljšanja i da će se regulisati to pitanje kupovine gotovim novcem ili novcem koji je donesen u notarsku kancelariju da se izvrši isplata. Mi kao notari imamo obavezu da preko 30.000 KM, ako je transakcija sumnjiva, prijavimo, ali sa druge strane imamo odredbe Zakona o notarima da moramo štititi klijenta i poslovnu tajnu i koju smo vrstu poslova zaključili“, rekla je Slada Ivelić, predsjednik Notarske komore Republike Srpske.

Naglašava da notari upozore klijente i na to da banka neće prihvatiti polog ukoliko prodavac stana donese novac jer znaju pitati za porijeklo, ali da je u tom slučaju u problemu prodavac stana.

“Suština je da se donese novi zakon koji će regulisati to pitanje. Ono sadašnjim zakonom nije decidno definisano”, rekla je Ivelićeva.

O pranju novca kroz nekretnine, kako kupovinu, tako i izgradnju, u BiH, ali i zemljama regiona, priča se već godinama i javna je tajna da se novac stečen kriminalom pokušava oprati na taj način. Međutim, u BiH gotovo da i nije bilo slučajeva i optužnica u tom smjeru.

“Praćenje novčane transakcije povezane sa djelovanjem organizovanih kriminalnih grupa otkriva da se finansijska dobit stečena nelegalnim putem najčešće legalizuje kupovinom nekretnina i participiranjem u izgradnji građevinskih i drugih objekata”, navedeno je u Procjeni rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u BiH, koji je početkom godine objavilo Ministarstvo bezbjednosti BiH.

U ovom dokumentu se navodi i to da više kriminalnih lica porijeklom iz BiH novac stečen nezakonitim aktivnostima donosi u BiH i ulaže u kupovinu nekretnina. I Akcionim planom za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u BiH predviđeno je uvođenje ograničenja o plaćanju gotovinom kod prometa nekretnina.

Izvor: nezavisne