Neke gene nasljeđujemo samo od oca…

Priroda je odredila da dijete nasljeđuje gene i majke i oca, ali od određenih očevih gene nije moguće pobjeći, jer imaju veliku ulogu u određivanju sudbine djece.

Koje intelektualne i fizičke karakteristike ćerke i sinovi nasljeđuju od oca?

Da li je moguće predvidjeti koje osobine će dijete naslijediti, koliki će koeficijent inteligencije imati? Koji procenat gena će naslijediti od majke, a koji od oca?

Naučnici tvrde da nije moguće sa apsolutnom sigurnošću tvrditi, ali da je moguće predvidjeti u određenoj mjeri koje će karateristike dijete naslijediti. Takođe, tvrde da neke gene djeca mogu da naslijede isključivo od očeva, jer su muški geni dominantniji.

Genetske karakteristike i kvaliteti koje djeca nasleđuju isključivo od svojih očeva:

Problemi sa srcem

Specijalisti sa Univerziteta u Londonu u svojim istraživanjima su došli do sljedećeg zaključka. Muškarci sa problemima povezanih sa koronarnom arterijom, slabljenju isporuke kiseonika u srce, mogu ovaj problem da prenesu na svoje dijete i to uglavnom na sinove. Vjerovatnoća da će sinovi da naslijede ovaj problem je veća od 50%.

Mentalni poremećaji

Među mentalnim bolestima koje se sa muškaraca prenose na djecu su šizofrenija i hiperaktivnost, poremećaj nedostatka pažnje. Što je otac stariji, to je veći rizik da njegova djeca naslijede ove probleme, jer sa godinama DNK ljudi mutira.

Kvalitet zuba

Očevi geni su odgovorni za konfiguraciju zuba i čeljusti kod djece. Ukoliko muškarac ima loše zube, vjerovatno će se taj gen prenijeti i na djecu.

Problemi vezani za plodnost

Naučnici tvrde da nizak kvalitet sperme može biti genetski problem. Ako je otac ima poteškoća pri začeću djeteta, iste probleme u određenoj mjeri će vjerovatno naslijediti i dijete.

Boja očiju

Geni muškarca dominiraju nad genima žene, pa je najčešći slulčaj da će dijete naslijediti biju očiju i većinu crta lica od oca.

Visina

Koliko će dijete biti visoko zavisi u velikoj mjeri od visine oca.