Osim što su ovo predivna imena, ona imaju još ljepše značenje…

Zahvaljujući dodiru koji imamo sa stranim narodima, neke riječi stižu u naše rječnike i govor iz daleka. Slično je i sa imenima. Zato i ne čudi što neka s vremena na vrijeme postaju popularna, dok druga padaju u zaborav. Ovo je lista od 30 očaravajućih ženskih imena naših vladarki i plemkinja.

Ana – ona koja donosi milost i zahvalnost. Vladarka iz prošlosti – često ime među našim vladarskim dinastijama naročito u srednjovjekovnoj Srbiji. Tako se zvala žena velikog župana Stefana Nemanje, jedna supruga kralja Milutina i žena cara Uroša Nejakog.

Bjelosava – stvoreno od “bjelina” i “slava” – Bjelosava Bugarska, bugarska princeza i kraljica Srbije od 1234. do 1243. godine kao žena kralja Vladislava Nemanjića.

Vojislava – slavni borac .Vladarka u prošlosti – Vojislava, ćerka Zavide, oca velikog župana Stefana Nemanje, udata da bosanskog kulina Bana.

Gabrijela ime je izvedeno od hebrejskog imena Gabrijel, u značenju “Bog je moja snaga“. Vladarka u prošlosti – Gabrijela Obrenović, ćerka kneza Miloša Obrenovića

Dragadraga, mila Vladarka u prošlosti – Draga Obrenović, supruga kralja Aleksandra Obrenovića tragično ubijena u Majskom prevratu

Đurđa – ona koja obrađuje zemlju

Evdokija – nastalo od grčke riječi “eudokia” što znači dobra volja, blagonaklonost Vladarka u prošlosti – Evdokija Anđel, prva žena Stefana Nemanjića, prvog kralja Srbije. Prva strana princeza na dvoru Nemanjića i majka Stefana Radoslava, Predislava i Stefana Vladislava.

Žanka – božanstvena

Zorka – ona koja je dar zore. Vladarka u prošlosti – Zorka Karađorđević (djevojačko Petrović) ćerka crnogorskog knjaza, kasnije kralja Nikole I Petrovića i supruga Petra I Karađorđevića.

Irina mirna, spokojna. Vladarka u prošlosti – Irina (Jerina) Branković u narodnoj tradiciji poznata kao Prokleta Jerina, srpska despotica, žena despota Đurđa Brankovića.

Jefimija –  da govori dobro. Vladarka u prošlosti – Monahinja Jefimija, despotica Jelena Mrnjavčević, autorka “Pohvale knez Lazaru”

Katalina – Varijanta imena Katarina u značenju “čistoća, čistoća emocije”. Vladarka u prošlosti – Katalina Arpadović, ugarska princeza i srpska kraljica, supruga kralja Dragutina.

Ljeposava – da bude sva lijepa. Vladarka u prošlosti – Ljeposava, djevojka čudesne ljepote iz narodne pjesme “Ženidba Milića Barjaktara”.

Ljubica– sazdana od ljubavi. Vladarka u prošlosti –  Ljubica Obrenović,  srpska kneginja, žena kneza Miloša Obrenovića.

Mara –  jedan je od oblika imena Marija, ima više značenja – svjetlost, gospod, ali i gorčina, vladarica. Vladarka u prošlosti – Mara Branković, ćerka despota Đurđa Brankovića i žena turskog sultana Murata II.

Natalija – od “natalis” dan Isusovog rođenja (u narodu se djeci rođenoj na Božić davalo ovo ime). Vladarka u prošlosti – Natalija Obrenović, supruga kralja Milana Obrenovića

Njegomirka – ona koja čuva/njeguje mir.

Olivera – izvedeno od latinskog “Olivarius, Oliverus” što znači “maslina”. U prenesenom značenju ime znači “onaj koji nosi nadu”. Vladarka u prošlosti – Olivera Lazarević, najmlađa ćerka kneza Lazara Hrebeljanovića data nakon Kosovskoj boja u harem osmanskog sultana Bajazita I.

Poleksija – gostoljubiva. Vladarka u prošlosti – Poleksija Karađorđević, ćerka kneza Aleksandra Karađorđevića, unuka Karađorđa.

Roksanda – svjetlost, zora

Simonida ona koja sluša, koja je poslušna

Teodora dar od Boga. Vladarka u prošlosti – Teodora Smilec, prva supruga srpskog kralja Stefana Uroša III Dečanskog, majka prvog srpskog cara, Stefana Dušana.

Ćirijana, Ćirka – ona koja vlada

Ursula – od latinske riječi “ursa” što znači “medvjedica”. Vladarka u prošlosti – Ursula (Ursa) Nemanjić, ćerka kralja Dragutina, udata za Pavla I Šubića.

Fema, Femka – govornica, ona koja govori.

Hajdana – sjajna, svijetla, jasna, srećna

Carica – ona koja vlada, carica. Vladarka u prošlosti – Carica (negdje i Zorica) Nemanjić, srpska princeza, ćerka kralja Milutina.

Čarna – crna ili očaravajuća.

Šošana – lotosov cvijet.