Naučite da razlikujete porođajne kontrakcije od pripremnih – Brakston-Hiksovih kontrakcija.

U normalnoj trudnoći, kada se zna očekivani termin porođaja, minimalne su mogućnosti da se ne prepoznaju znaci koji ukazuju da je porođaj počeo.

Uostalom, prvorotke, zbog straha da ne “zakasne”, da što prije budu pod nadzorom ljekara, uglavnom u bolnicu odlaze mnogo ranije. Tome doprinose i ukućani, koji nastoje da trudnicu što prije “smjeste na sigurno”, kako se ne bi desilo da moraju da “učestvuju” u porođaju. Zato nepotrebno požuruju buduću majku.

Šta je mehanizam porođaja?

Šta pokreće mehanizam porođaja, i dalje je tajna, bez obzira na sva saznanja koja ima savremena medicina. Smatra se da je rezultat pojave kontrakcija – kombinacija uticaja ploda, odnosno posteljice i organizma žene. Pošto nije poznato šta ga pokreće, ne može sa sigurnošću ni da se predvidi kada će da otpočne.

Nažalost, dešava se i da mediji u savremenom društvu doprinose pogrešnoj predstavi o porođaju, jer se on ponekad toliko dramatizuje da se predstavlja kao situacija koju je teško preživjeti. Ili se, nasuprot tome, idealizuje.

Šta su pripremne kontrakcije?

Brakston-Hiksove kontrakcije, koje se nazivaju i pripremne, jer pripremaju matericu za porođaj u devetom mjesecu, mogu da budu bolne, pa ih je teže razlikovati od pravih. Ako se javljaju učestalo, većina žena se ne dvoumi mnogo, nego odlazi u bolnicu. Međutim, pošto se radi o kontrakcijama koje nisu dovoljno efikasne za porođaj (iako mogu da utiču na skraćenje i ravnanje grlića materice), nakon pregleda ljekara i slušanja srčanih tonova bebe – trudnica se vraća kući.

Pripremne kontrakcije mogu da se intenziviraju ako žena u posljednjim nedjeljama trudnoće dugo šeta ili nešto fizički radi bez pauze. Odmor i promjena položaja (najbolje je da sjedne ili legne), sigurno će ih zaustaviti.

Ukoliko kontrakcije prestanu nakon odmora, trudnica može da nastavi sa uobičajenim aktivnostima. Ali, ako i dalje osjeća jake bolove u stomaku, krstima ili karlici, a pogotovo ako se pojavi vaginalno krvarenje – odmah mora da ode kod ljekara, iako nije u terminu! Možda se radi o prijevremenom porođaju.

Tuširanje vrućom vodom ili dug boravak u kadi takođe mogu da izazovu jače kontrakcije, zato se preporučuje kraće tuširanje mlakom vodom.

Kontrakcije su lažne:

– ako nisu ritmične i ne pojačavaju se

– smanjuju se ukoliko promijenite položaj ili prošetate

– ako se javljaju u dužim vremenskim intervalima

Kontrakcije su “prave” – porođajne:

– ukoliko su vremenom jače i češće (na pet do deset minuta)

– ako su duže, traju i do jednog minuta

– u slučaju da osjećate isti intenzitet kontrakcija iako ste promijenili položaj ili se odmarate

– dok su prisutne, ne možete normalno da razgovarate

– ako započinju u gornjem dijelu stomaka ili krstima, a taj osjećaj se prenosi prema naprijed

Koji znaci ukazuju da je vrijeme da se krene u bolnicu?

Kada prepoznate prave kontrakcije, polako se spremite i krenite u bolnicu bez žurbe. Jer, vodenjak je cijeli, a sa cijelim vodenjakom ne možete da se porodite van porodilišta. Do spontanog prskanja vodenjaka će doći kasnije ili će ga ljekar prokinuti na porođajnom stolu. Sa pojavom kontrakcija dolazi do promjena na grliću materice, koji se razmekšava, što može da bude praćeno vaginalnim iscjetkom, odnosno ispadanjem krvavo-sluzavog čepa koji je zatvarao grlić. Kod prvorotki, taj čep može da ispadne i dan-dva ranije, a kod drugorotki neposredno pred porođaj.

Kako treba da se ponašate ako vodenjak pukne?

Iz nedovoljno poznatih razloga, porođajne kontrakcije nekad izostanu, a porođaj može da započne i prskanjem vodenjaka. Da se to desilo, znaćete po tome što nakon pražnjenja bešike i dalje nešto curi. To može da bude od pola litra do litar i po plodove vode, pa zato stavite uložak, jer će i dalje pomalo da curi. Potom lezite, kako bi se beba polako spustila – da ne dođe do “propadanja” pupčanika ili zauzimanja nepravilnog položaja, što bi kasnije moglo da uspori porođaj.

Do spontanog prskanja vodenjaka dolazi uglavnom noću ili u ranim jutarnjim časovima, kada ste kod kuće. Ako se dogodi u neko drugo vrijeme, u situaciji kada ne možete da legnete, naslonite se negdje na zid i sačekajte neko vrijeme prije nego što krenete u bolnicu. Sjedeći položaj se ne preporučuje, jer nije pogodan za spuštanje bebe. U kolima zauzmite poluležeći položaj. Kada je prskanje vodenjaka potpuno, neće biti dileme o čemu se radi.

Šta znači “nepotpuno prskanje vodenjaka”?

Nepotpuno prskanje vodenjaka nije očigledno, pa je potrebno da obratite posebnu pažnju, kako ga ne biste pomiješali sa nevoljnim mokrenjem. Ako imate osjećaj permanentne vlažnosti, vjerovatno je došlo do naprsnuća vodenjaka, pa plodova voda pomalo curi. Najbolje je da odete kod ljekara na pregled, kako biste razriješili dilemu, ili da uradite test pomoću specijalnih uložaka (funkcionišu po principu lakmus papira), koji će pokazati da li je u pitanju urin (kiselina) ili plodova voda (baza).

Bilo da se radi o potpunom ili djelimičnom prskanju vodenjaka, bez obzira što se kontrakcije nisu javile, obavezno idite u bolnicu, jer je to znak da je porođaj počeo.

Kako izgleda prijem u porodilište?

Na prijemnom će procijeniti da li ste za porodilište ili će vas uputiti na odjeljenje, gdje ćete sačekati pojavu prirodnih kontrakcija ili će one biti izazvane. Ignorisanje ili neprepoznavanje početka porođaja i ostajanje kod kuće, u ovoj situaciji može ozbiljno da ugrozi bebu i oteža porođaj, a ležanje u kadi sa toplom vodom može da ubrza proces, pa da se porodite kod kuće.

Kada dođete na prijemno, nakon informacija koje ćete dati o starosti trudnoće i kontrakcijama (kada su počele, koliko su učestale, koja im je dužina trajanja i intenzitet) i obavljenog pregleda, prilikom kojeg se utvrđuje kakav je grlić (da li je razmekšan, skraćen, koliko je otvoren) – ljekar će procijeniti da li ste za porodilište ili možete da se vratite kući.

Ako ste došli sa prsnutim vodenjakom, sigurno ćete ostati u bolnici. Tada idete u porodilište ili na odjeljenje, što zavisi od toga koliko je vremena proteklo od prsnuća. Zato bi bilo dobro da zapamtite u koliko sati se to dogodilo, kao i kakve je boje bila plodova voda (bistra, mliječno bijela – što je dobro ili zelena, odnosno žuto-zelena, što ne znači da nije u redu, ali utiče na odluku ljekara o daljem toku porođaja).