Cijena rada za zaposlene u oblasti zdravstva u Republici Srpskoj od sutra će biti povećana sa 135 na 145 KM.

Odluku o novoj cijeni rada danas su potpisali ministar zdravlja i socijalne zaštite RS-a, Alen Šeranić i predsjednik Sindikata zdravstva i socijalne zaštite, Milenko Granulić.

Resorno ministarstvo se obavezalo da će, u saradnji s reprezentativnim sindikatom u oblasti zdravstva, imenovati radnu grupu koja, u roku od 30 dana, treba da usaglasi izmjene zakonskih propisa i kolektivnog ugovora kojim se regulišu plate i naknade u oblasti zdravstva.

Takođe, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite je zaduženo da do kraja 2019. godine pripremi tekst nacrta zakona kojim se uređuje djelatnost u zdravstvu i sprovede potrebne konsultacije sa udruženjima zdravstvenih radnika i saradnika i reprezentativnim sindikatima u zdravstvu, da bi, Vlada RS nacrt ovog zakona mogla uputiti u redovnu skupštinsku proceduru u prvom kvartalu 2020. godine.

Iz Ministarstva ističu da ostaju otvoreni za saradnju sa svim reprezentativnim sindikatima, a sve u cilju realizacije zajedničkih interesa, odnosno unapređenja položaja zdravstvenih radnika.

U saopštenju izražavaju žaljenje zbog činjenice da odluku o utvrđivanju cijene rada za sve zaposlene osobe u javnim ustanovama u oblasti zdravstva RS nisu potpisali svi reprezentativni sindikati.

To, kako dodaju, ni na koji način neće uticati na njeno provođenje, jer će povećanje cijene rada dobiti svi radnici zaposleni u oblasti zdravstva u Republici Srpskoj.

Izvor: srpskainfo