Lijekovi za želudac RanitidinRanisan i Ranobel povlače se sa bh. tržišta zbog sumnje u neispravnost aktivne supstance ranitidin koja sadrži N-nitrozodimetilamin (NDMA), koji može da bude kancerogen, a prema preporuci Evropske agencije za lijekove.

Naime, u lijekovima koji sadrže ranitidin pronađena je supstanca koja može uzrokovati rak.

“Povlačenje se provodi do nivoa apoteke i odnosi se na sljedeće serije: ‘Hemofarmov’ ‘Ranitidin’ HF – 150 mg, 20 film tableta, ‘Ranitidin’ HF – 75 mg 20 šumećih tableta, te ‘Ranobel’ – 150 mg, 60 film tableta Nobel lijeka”, javili su iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Osim ovih lijekova, s tržišta se povlači i Ranisan 150 mg film tableta, čiji je nosilac odobrenja za stavljanje u promet PRO.MED. BH d.o.o.

Iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH su ranije kazali kako je u lijekovima sa ranitidinom – i onima koji sadrže ovu supstancu – detektovano onečišćenje pod nazivom N-nitrozodimetilamin (NDMA), prenosi “Klix”.

NDMA se klasifikuje kao vjerovatni humani kancerogen, tj. supstanca koja bi mogla uzrokovati rak, a na osnovu ispitivanja na životinjama.

Lijek se povlači s tržišta iz preventivnih razloga, zbog postojanja mogućnosti neispravnosti u kvalitetu aktivne supstance ranitidin proizvođača Union Quimico Farmaceutica S. A. koja se odnosi na prisutnost supstance pod nazivom N-nitrozodimetilamin.

“Nakon što su ispitivanja pokazala da neki od lijekova s aktivnom supstancom ranitidin sadrže onečišćenje NDMA-om, Evropska agencija za lijekove (EMA) je započela ocjenu lijekova koji sadrže aktivnu supstancu ranitidin. EMA će proučiti podatke kako bi procijenila jesu li pacijenti koji koriste ranitidin pod bilo kakvim rizikom od NDMA, te će obavijestiti javnost čim informacije budu dostupne”, kazali su iz ove agencije.

Iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH su kazali i kako su zdravstveni radnici obavezni prijaviti ALMBiH-u svako neželjeno dejstvo lijeka, kao i neispravnost u kvalitetu lijeka, a pacijenti koji su razvili neko od neželjenih dejstava treba da se obrate svom ljekaru ili apotekaru zbog savjetovanja o načinu nastavka terapije.

Lijekovi su povučeni i sa tržišta u Srbiji i Crnoj Gori.