Direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove /RUGIPP/ Bosiljka Predragović podnijela je prijavu Advokatskoj komori Republike Srpske o incidentu između advokata koji su bili strane u upravnom postupku RUGIPP-a.

“Šef Područne jedinice Banjaluka obavijestio je nadležnu organizacionu jedinicu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske o incidentu“, saopšteno je iz RUGIPP-a i ističe da je dostavljena kopija zapisnika u kojem je opisan incident i nastavak rasprave, koja je okončana istog dana.

Tokom rasprave došlo je do verbalnog i fizičkog sukoba između advokata, učesnika postupka.

Službeno lice je naložilo prekid postupka, međutim stranke u postupku su zatražile nastavak, što su i potvrdile učešćem u nastavku postupka u službenim prostorijama RUGIPP-a.

Službeno lice Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove juče je, zajedno sa službenicima Pravobranilaštva Republike Srpske i advokatima koji zastupaju dvije strane sa suprotnim interesima u predmetnom postupku, izašlo na lice mjesta gdje se nalaze nepokretnosti koje su predmet upravnog postupka.  

Izvor: srna