Mala djeca koja duže vremena koriste cuclu imaju kasnije probleme s govorom. Zajedničko istraživanje ljekara iz Čilea i SAD bilo je usmjereno na djecu u dobi između tri i pet godina, a ljekari su posmatrali njihove navike u prehrani.

Djeca koja su duže od tri godine koristila cucle, pila iz flašice ili cuclala prste tri su puta češće imala probleme s govorom i izražavanjem od djece koja nisu imala niti jednu od  ovih navika.

Za govor se koriste 42 mišića. Što je duže neko strano tijelo u ustima, to je jači negativni uticaj na razvoj ovih mišića. Prije svega, ugroženi su mišići jezika.

Mogućnost pomjeranja najvažnijeg organa za govor posebno se sprečava korištenjem cucli.

U najgorem slučaju, djeca ne mogu razlikovati različite zvukove i glasove, te dolazi do smetnji u govoru i jeziku.