Velika akcija preventivnih zdravstvenih pregleda stanovništva Banje Luke pod nazivom „Za tvoje dobro” počela je danas u porodičnoj ambulanti u Motikama. Ovi besplatni preventivni pregledi obuhvatiće stanovništvo od 18 do 70 godina i cilj im je bolje zdravstveno stanje stanovništva. Inicijator akcije je Grad Banja Luka, koji snosi i troškove pregleda, a provodi je Dom zdravlja Banja Luka.

-Riječ je o najvećoj akciji koju smo pokrenuli od početka mandata, jer se tiče praktično svih građana Banje Luke. Znači, ovim preventivnim pregledima želimo na vrijeme da otkrijemo rizike i bolesti na neka od tipičnih oboljenja koja su trenutno najraširenija, a to su kardiovaskularna i pojednina maligna oboljenja – kazao je gradonačelnik Igor Radojičić, koji je danas prisustvovao u Motikama početku ove akcije.

Kako je naglasio, cilj je da do kraja godine, pregledi budu obavljeni na šest lokacija, sa obuhvatom ukupno hiljadu stanovnika. Akcija će biti nastavljena i iduće godine, i obuhvatiće stanovništvo iz svih mjesnih zajednica.

Radojičić je i ovaj put pozvao građane da se odazovu akciji.

Uz zahvalnost ustanovama na provođenju i podršci akciji, gradonačelnik je izrazio zahvalnost i kompanijama koje su sa donacijama, prije svega, opreme – podržale “Za tvoje dobro”.

Direktor Doma zdravlja Banja Luka Nevena Todorović kazala je da je danas počeo jedan od najvećih projkata, koje je provodila ta ustanova na području grada.

-Oko četiri mjeseca pripremali smo ovu akciju.  Veći broj naših kadrova je angažovan danas i biće u narednom periodu  u provođenju ovih preventivnih aktivnosti – kazala je ona i još jednom naglasila značaj preventivnih aktivnosti kako za pacijenta, tako i za društvo u cjelini.

-Veoma često ni građani ni doktori ne mogu spriječiti nastanak bolesti ali je značajno da se ona otkrije u najranijoj fazi, a to nam je i cilj u ovim preventivnim pregledima – naglasila je Todorović.

Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja RS Dejan Kusturić  kazao je da Fond podržava ovu akciju.

-Nadamo se da će građani prepoznati ovu preventivnu aktivnost koja je veoma značajna i da će koristiti svoja prava i na vrijeme obavljati preglede – kazao je Kusturić.

Fond će u budućnosti, kako je naveo, nastojati da što više podrži primarnu zdravstvenu zaštitu.

Raspored

Nakon Motika, gdje će pregledi biti obavljani danas i sutra, 6. i 7. oktobra, tokom ovog mjeseca pregledi će biti obavljani u sljedećim terminima: Česma (12. i 13. oktobar), Šargovac (od 19. do 22. oktobra), Agino selo (26. oktobar) i Bočac (27. i 28. oktobar). Svi pregledi biće obavljani u ambulantama porodične medicine u navedenim naseljima, a raspored po ostalim mjesnim zajednicama biće naknadno objavljen.