Odsjek za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice, raspisuje javni poziv za prijavu projekata udruženja građana od interesa za zaštitu i spasavanje, koji će biti sufinansirani iz gradskog budžeta.

Ovi projekti se odnose na nabavku i održavanje lične i zaštitne opreme, stručno osposobljavanje i usavršavanje radi sprovođenja mjera zaštite i spasavanja (seminari, naučni skupovi i slično), organizovanje vježbi i nabavku specifične opreme i rekvizita.

Izabrani projekti biće podržani sa iznosima od 1.000 do 3.000 KM, a udruženje koje konkuriše na javni poziv može prijaviti jedan projekat.

Prijave na javni poziv zainteresovani mogu dostaviti Odsjeku za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice, i to putem protokola Gradske uprave (kancelarija 14). Javni poziv je otvoren za prijave do 24. oktobra ove godine.

Kompletan javni poziv možete pogledati OVDJE.