Jedan od najvećih strahova žena, kojima je dijagnostikovana endometrioza, jeste da neće moći da ostanu u drugom stanju. Međutim, one imaju viće šanse za uspješno začeće nego što misle.

Endometrioza je rast endometrijuma (unutrašnji sloj materice) van materične šupljine. To se ne dešava samo u materici, već i na drugim mjestima u abdomenu (stomaku) – kao što su jajovodi, jajnici i trbušna maramica karlice.

Oko 10 odsto neplodnih parova je pogođeno endometriozom. Za žene sa tim problemom, mjesečne šanse za ostajanje u drugom stanju se umanjuju od 12 do 36 odsto.

Simptomi

Teške, bolne i duge menstruacije, rektalno krvarenje i predmenstrualno tačkasto krvarenje. Međutim, ponekad uopšte ne postoje simptomi, zbog činjenice da ne postoji korelacija između stepena bolesti i težine simptoma.

Kolike su šanse za začeće i šta žene mogu da urade kako bi iskoristile sve mogućnosti?

Postoje tri moguća načina za začeće sa dijagnostikovanom endometriozom, a to su: prirodnim putem, laparoskopska hirurška intervencija i vještačka oplodnja.

Začeće prirodnim putem

Studije su pokazale da žene sa odmaklim stadijumom endometrioze imaju od 2 do 10 posto šanse da ostanu u drugom stanju. Ukoliko je endometrioza u početnoj fazi (nivo I ili II) žena ima veoma dobre šanse da prirodnim putem ostane u drugom stanju, kako navodi časopis Steady Health.

U pojedinim slučajevima se pokazalo  da terapija progesteronom ili Gonadotropin-oslobađajući hormonom (GnRH), nisu efikasni u povećanju šansi za začeće. Pokazalo se da žene koje imaju I ili II stadijum endometrioze mogu da ostanu u drugom stanju i bez tih terapija.

Povećajte sebi šanse
Obavezna je i zdrava i uravnotežena ishrana i detaljno praćenje menstrualnog ciklusa i ovulacije različitim metodama (monitoring, mjerenje tjelesne temperature). Veoma je važno i pratiti lutealnu fazu – period od ovulacije do menstruacije. Prosječna lutealna faza traje 14 dana, a za uspješnu oplodnju jajne ćelije bilo bi poželjno da traje najmanje sedam do deset dana.

Laparsoskopska hirurška intervencija

Najtačnija dijagnoza može da se postavi samo uz pomoć dijagnostičke laparoskopije, metode koja omogućava ljekaru da direktno vidi matericu, jajovod i karličnu duplju.

A laparoskopska intervencija je osmišljena tako da se delovi endometrijuma uklanjaju iz svih okolnih organa, pogotovo jajovoda, u cilju njihovog vraćanja unormalnu funkciju.

Studije su pokazale da je povećan broj žena, koje su imale blagu endometriozu, koje su zatrudnile nakon urađenog zahvata, čak 63 odsto žena, zostalo je u drugom stanju u roku od dvije godine nakon intervencije.

Treba napomenuti da endometrioza može da se vrati, a da se sa brojem intervencija šansa za začeće smanjujue.

Vantjelesna oplodnja

Šansa za začeće uz pomoć vantjelesne oplodnje kod žena koje imaju endometriozu su 39,1 odsto, svih starosnih doba.

Istraživanja pokazuju da uspješnost vantjelesne oplodnje opada, kako stepen endometrioze raste.

Međutim, globalno gledano, vantjelesna oplodnja uspješno povećava šanse za začećem.